Partiprogram 2023-2027

Bærum kan bedre!

Kommunesturelisten til Bærum Arbeiderparti, avbildet inne på Folkets Hus

Kommunestyrelisten til Bærum Arbeiderparti

Kjære Bæring, 

Jeg er ordentlig glad i den fine kommunen vår. I Bærum lærte jeg å stå på ski og telte i marka. Fikk min første jobb og nå vil jeg stifte familie her. Til høsten er jeg så heldig å få lov til å stille til valg. Det gjør jeg med et hjerte for Bærum og med større ambisjoner om å skape en inkluderende og god kommune for flere. Hele livet. 

Barn og unge er fremtiden. Vi må bygge et raust fellesskap hvor flere får muligheten til å virkeliggjøre sine talenter og evner. Ungene våre skal oppleve inkluderende fellesskap og tilhørighet i skole, fritid og familie. Vi vil mer med fellesskolen. Vi må styrke laget rundt eleven, men også læreren. Vi skal utvikle en helhetlig skole hvor lærere får tid og tillit, og hvor elevene får mer hjelp til å bli ferdig med leksene på skolen og i SFO. En hverdag med fysisk aktivitet som en del av verktøykassen og gode matopplevelser som gir mette unger klare for å lære. 

En god oppvekst varer livet ut. Men kun hvis vi tar på alvor behovet for trygghet og omsorg i alle faser av livet. En verdig alderdom handler om aktivitet, selvstendighet og faktisk hjelp når du trenger det. At vi kjemper for at sykepleiere og helsefagarbeidere skal jobbe i hele faste stillinger, handler ikke bare om å ha nok folk på jobb. Det handler også om at alle som trenger omsorg og beskyttelse skal møte kjente ansikter som er del av et stabilt fagmiljø. Slik sikrer vi høyere kvalitet i tjenestene. 

Nettopp når vi tenker fremover skal vi ta på alvor hvilken natur og hverdag vi har tenkt å gi videre til våre barn. Vi er siste generasjon som kan gjøre noe med klimakrisen. Det kan ikke bare være opp til hver enkelt å ta grønne valg, fellesskapet må ta større ansvar. Ikke alle kan la bilen stå, men for de som kan det må vi vinterrydde sykkelveier, sette opp flere bussavganger innad i kommunen og sikre gratis innfartsparkering. Samtidig som vi gjør hverdagen enklere for flere, skal vi allerede nå verne naturområder som Lysakervassdraget, Løkkeåsen, Engervannet og Tanumplatået i sin helhet for fremtiden. 

Jeg er stolt over å høre til i Bærum. Det beste med vår kommune er at vi stiller opp for hverandre. Det siste året har jeg møtt frivillige lag, organisasjoner, bedrifter, næringsliv, idrett, foreldre og lærere som alle har et stort engasjement for kommunen vår. Mange lever gode liv i Bærum, nettopp takket være innsatsen til de frivillige lagene, bedriftene, ansatte og foreldre som er engasjerte i sine nabolag. Dette er grunnmuren i vårt sterke fellesskap. Men de har, sammen med meg, større ambisjoner. 

Det kan også du tillate deg å ha. Godt valg.

Thilde Marie Børsum Ordførerkandidat Bærum Arbeiderparti 

Thilde står i en rosa jakke foran noen grønne trær, og grønt gress. Det er noen bygg du så vidt ser i bakgrunnen

Ordførerkandidat Thilde Marie Børsum