Vår visjon for Bærum

Kommunestyregruppen på Rådhusplassen i Bærum

For et sterkere felleskap

Trygghet i alle livets faser er grunnmuren i Bærum. 

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti. Like muligheter for alle og mangfold uansett bakgrunn er vårt mål for alle mennesker og bæringer. Det er i familien, barnehagen og fellesskolen grunnlaget for et godt liv skapes. Alle skal med fra start. 

Sammen med innbyggerne, næringsliv og kommunen skal vi skape et klima- og miljøvennlig Bærumssamfunn. Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer, og må løses gjennom en ambisiøs og rettferdig klimapolitikk.  

Bærum skal være en kommune for alle. Vi vil legge til rette for at mennesker med alminnelig inntekt og unge skal kunne bo og eie sine egen bolig i kommunen. 

Sammen med våre ansatte og fagforeningene skal vi bygge Norges beste velferdstjenester i Bærum. Våre skattepengene skal brukes direkte til gode velferdstjenester. Vi er kompromissløse når det kommer til å gi våre innbyggere den beste skolegang og en verdig alderdom. 

Sammen skal vi bygge den beste kommunen Bærum kan være, og det beste samfunnet Norge kan. 

I fellesskap skaper vi et bedre Bærum.