Friluftsliv og fritid

Tilgang på både natur og møteplasser er viktig for den fysiske og mentale helsen

Friluftsliv

Tilgang på natur og friluftsliv er viktig for folkehelsen. Det er viktig at innbyggerne føler en nærhet til gode 1065 turmuligheter, fordi det gjør det lettere å komme seg ut. Bærum Arbeiderparti skal jobbe for at marka er 1066 tilgjengelig hele året, for flest mulig. 

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre og utbedre turveier og skiløyper for å styrke folkehelsen og gi mulighet for et aktivt friluftsliv i nærmiljøet.
 • Samarbeide med frivilligheten for å holde turveier og stier i god stand ved å rydde dem for trær og busker.
 • Sette opp flere lysløyper i marka, med tidsinnstilte lys, slik at de ikke lysforurenser gjennom natten.
 • Åpne lukkede bekker.
 • Lage frilufts øy for alle på Fornebu.
 • Fortsette satsingen på oppgradering av gangerveier og stier.
 • Støtte utbedringen av stier til vassdrag, for å gjøre dem mer tilgjengelig
 • Unngå at det gis dispensasjoner for å bygge innenfor byggeforbudssoner langs vassdragene
 • Fortsette å jobbe for å bevare hundremeterskogene i Bærum, for å sørge for at natur og turmuligheter 1080 er nært der folk bor.
 • Sikre en ferdigstilt sammenhengende kyststi i Bærum kommune før kommunestyreperiodens slutt.
 • Sette opp flere benker langs turveier, i parker og på strender.
 • At det skal være strødd langs flere turveier
 • Sørge for flere søppelkasser med pantebeholder i friluftsområder.
 • Sørge for nok preparerte skiløyper for å sikre at bærumsnaturen er tilgjengelig også om vinteren.
 • Jobbe for bedre kollektivforbindelser til marka.
 • Sikre flere utfartsparkeringer nær marka.
 • Jobbe for at Oksenøya Bruk fortsatt utnyttes til rekreasjon og fritid
 • Bidra til økt samarbeid og tilrettelegging for organisasjoner som jobber med friluftsliv og folkehelse
 • Tilrettelegge for flere organisert parsellhager slik at flere kan dyrke grønnsaker og lignende.
 • Jobbe sammen med frivilligheten for å gjenåpne KIF-hytta.

Møteplasser

Bærum Arbeiderparti vil: 

 • Bærum kommune trenger flere aktivitetstilbud til unge. Det må være møteplasser for ungdom med ulik grad av organisering og målrettet mot ulike aldersgrupper. Disse møteplassene burde basere seg på lokale behov og dialog med lokale ungdommer. Ungdom burde også få muligheten til å være med å drifte disse tilbudene
 • Bygge flere lekeplasser utendørs for barn, som bidrar til aktivisering og felleskap i lokalområder.
 • Gjøre sambruk av kommunale bygg enklere. Skape en felles digital portal for lån av kommunale kulturarenaer og møteplasser i Bærum, som gjør det enklere å ha oversikt over hvilke muligheter som finnes. Videreføre ordningen med digitale nøkler
 • At det er gratis for barne- og ungdomsorganisasjoner å låne kommunens lokaler
 • Etablere flere gratis innendørs møteplasser som frivillige organisasjoner kan låne.
 • Det skal bli stilt krav om møteplasser både inne og ute i framtidige områdeplaner.
 • Der det skal bygges lokaler for ungdom, men det ikke er på plass enda, bør man se på midlertidige lokaler. Ungdom har ikke tid til å vente.
 • På den frittstående OBOS-tomten på Fornebu skal det bygges et flerbrukshus som skal inneholde møterom, scener og mulighet for at flere livssyn skal kunne ta i bruk bygget.
 • Samarbeide med de militære veteranene om tidsmessig møteplass for dem
 • Opprette felles arenaer for unge å drive med e-sport, der det også er mulig å låne utstyr

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Friluftsliv og fritid?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker