Demokrati, styring og medborgerskap

Bærum kommune skal være en mangfoldig kommune som skaper rom for alle

Bærum Arbeiderparti ønsker at flere av Bærums beboere involverer seg og engasjerer seg i måten kommunen styres på. Kommunen har et ansvar for at det skal være gode anledninger for involvering gjennom hele året, i ulike saker og selvfølgelig ved valg. Valgdeltakelsen i kommunen vår må opp.

Bærum kommune skal være en mangfoldig kommune som skaper rom for alle. Kommunen må aktivt jobbe for å involvere flere innbyggere i kommunens arbeid.  

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Sikre at arbeidet med bærekraftsmålene er en integrert del av arbeidet i Bærum kommune.
 • At det gjennomføres en lokaldemokratiutredning, der det sees på:
 • o Lokaldemokratiets styrker i Bærum.
 • o Innbyggernes medbestemmelse og involvering.
 • o Alternativer for å tilgjengeliggjøre stemmelokaler på valgdagen.
 • o En strategi for å øke medvirkningskraften til ungdom og marginaliserte grupper i politikk
 • o Muligheten for valg over 2 dager i Bærum
 • o Om parlamentarisk styringsform eller formannskapsmodell er riktig for Bærum.
 • Arbeide for en demokratisk valgordning av representanter til ungdomsrådet som også sikrer elevrådsrepresentasjon
 • At tall og statistikk som kommer frem i utredninger, rapporter og dokumenter som ikke er unntatt offentligheten, systematiseres og gjøres lett tilgjengelig
 • Legge mer til rette for innbyggerforslag og spørsmålsstilling i kommunestyret og utvalg.
 • Ikke innføre eiendomsskatt
 • Sikre at kommunen er mer aktive på digitale flater og sosiale medier, for å vise folk i Bærum hva 1442 kommunen driver med.
 • Sørge for at alle som melder avvik eller feil til kommunen skal få en tilbakemelding.
 • Utvikle borgerpanelet og vurdere nye lignende organer for å involvere innbyggere.
 • Sikre at lokale organisasjoner og vel blir tilstrekkelige involvert i kommunens prosesser.
 • Sikre unges tilgang til politiske arenaer og styrke deres rolle som beslutningstakere og sikre midler til prosjekter som støtter opp under dette.
 • At ungdomsrådet skal arrangere to offisielle innspillsrunder i året, der elevrådene ved barne- og ungdomsskoler i Bærum kan delta.
 • At kommunen støtter opp om inkluderingsarbidet for LHBT-personer.
 • At kommunen skal flagge med PRIDE-flagget.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Demokrati, styring og medborgerskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker