Vedtatt politikk

Vedtak fra årsmøter og representantskap

Her kan du laste ned filer som inneholder politisk vedtak gjort på Bærum Aps møter. 

Årsmøtet er Bærum Aps øverste organ vedtak herifra overgår alle andre vedtak.

Hvis det finnes motstridene eller sammenfallende vedtak fra samme myndighetsnivå er det det seneste vedtaket som gjelder.