Tillitsmodellen

Bærum Arbeiderparti vil at innbyggerne skal få enda bedre tjenester og de ansatte en bedre arbeidshverdag ved å innf

Bærum Arbeiderparti vil at innbyggerne skal få enda bedre tjenester og de ansatte en bedre arbeidshverdag ved å innføre en tillitsmodell i våre kommunale tjenester. For å kunne innføre en tillitsmodell så må det må være tilstrekkelig ressurser og kapasitet slik at det er rom for å endre og styrke tjenestene. Hele faste stillinger, økt grunnbemanning, og mer samarbeid på tvers av kommunen er helt nødvendig for å lykkes og gi alle Bærums innbyggere trygghet og kvalitet i møte med de kommunale tjenestene. Kommunen kommer heller ikke i mål uten tett samarbeid med de ansatte gjennom fagforeningene.

Innføringen av tillitsmodellen i Bærum kommune betyr å:

  • Gi ansatte mer tid og tillit til å kunne følge opp elever, barn, brukere, eldre og pasienter.
  • Øke grunnbemanningen og sikre tilstrekkelig ressurser.
  • Gi innbyggeren, som bruker, mulighet til å ta aktiv del av tjenesteutviklingen og bestemme mest mulig over egen hverdag.
  • Erstatte bruk av bemanningsbyråer med egen kommunal vikarsentral med faste ansatte som dekker opp ved fravær i utvalgte sektorer.
  • Delegere myndighet til lokal ledelse med personal- og budsjettansvar, som har direkte innsikt i situasjonen.
  • Involvere tillitsvalgte og ansatte i videre utvikling av tjenesten med utgangspunkt i behovene til de innbyggerne tjenestene retter seg mot.
  • Gi ansatte økt tillit til å styre sin egen arbeidshverdag og større mulighet til å ta valg etter faglig skjønn for å kunne gi bedre tjenester.
  • Tilrettelegge for samarbeid på tvers av kommunen ved bruk av IT-verktøy og digitale tjenester.
  • Kutte i administrative oppgaver for fagpersonell.
  • Måle tjenestene på hvor godt samfunnsoppdraget oppfylles og ikke på lite treffsikre måltall.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Tillitsmodellen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker