Frivillighet

Frivilligheten er og skal være et fantastisk tilskudd for kommunen.

Frivillighet finnes innen alle områder av kommunen, både helse, barn og unge, kultur og idrett. Vi skal støtte frivilligheten og jobbe for at frivilligheten kan blomstre i kommunen. Samtidig skal Arbeiderpartiet sikre at kommunen ikke er avhengig av frivilligheten for å få oppfylt sine lovpålagte oppgaver. Frivilligheten er og skal være et fantastisk tilskudd for kommunen.

 Frivillighet er ikke noe vi kan bestille ved behov. Det må dyrkes fram over tid. Frivilligheten er en sentral del av Bærums beredskap i kriser, og må derfor alltid ha trygge rammer.

Bærum Arbeiderparti vil:

  • Gi en tydeligere beskrivelse av ansvaret til frivillighetskoordinatorene i Bærum, og vurdere hvordan  ordningen kan fungere bedre etter formålet.
  • Gi gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten i hele kommunen.
  • Gjøre søknadsprosesser for midler til frivillige organisasjoner enklere og mer oversiktlige. Se på muligheter å søke på langtidsbaserte midler, for å gi frivilligheten bedre forutsigbarhet.
  • Sikre at Bærum kommune utvider muligheten for å søke på midler som går på tvers av sektorer, og muliggjøre at organisasjoner kan definere seg innen flere sektorer.
  • At frivillighetssentralene skal være synlige i bybildet i Bærum. De har en viktig rolle i å legge til rette for frivillighet i kommunen, og skal ytterligere støttes.
  • Se på rapporteringssystemet for mottakere av kommunale midler i dag. Begrense rapporteringen til det som er nødvendig for å sikre forsvarlig bruk av felleskapets penger.
  • Se på muligheten for å etablere flere fond med frie driftsmidler og ikke bare prosjektmidler.
  • Samarbeide med skolekorpsene om loppemarked for muligheten til mer gjenbruk

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker