Våre politikere


Kommunestyret

 • Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 🌹 Med hjerte for kommunen vår ❤️

 • Alle skal ha trygghet i hverdagen for helse, arbeid, bolig og likeverdig behandling uavhengig av kjønn, religion, hudfarge og seksuell legning.

 • Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet må sikre rettferdighet, bærekraftige løsninger og en god skole

 • Elisabeth Nesset

  Jeg tror på fellesskapet som politisk løsning og vil jobbe for at alle barn og unge får en oppvekst preget av trygghet, inkluderende fellesskap og likeverdige muligheter til å realisere sine talenter og evner.

 • Mine tre hjertesaker er et grønnere Bærum, sterkere og mer innovativ fellesvelferd og psykisk helse

 • Atta Mohammed

  Jeg mener at skole, helse og omsorg, er oppgaver som skal være offentlig eid. Din lommebok, skal ikke begrense dine muligheter til utdannelse og behandling.

 • Terje Heiestad

  Jeg brenner for et anstendig arbeidsliv med flest mulig hele stillinger og en lønn det går an å leve av, gode offentlige velferdsjenester som ikke er basert på profitt og en god og miljøvennlig infrastruktur i hele Bærum


Styret