Samfunnssikkerhet og beredskap

Det er som fellesskap vi står rustet best for krisene.

Det er som fellesskap vi står rustet best for krisene. Det er kommunens ansvar å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet.

Bærum Arbeiderparti vil:

 • Formidle kommunens planer og tiltak i en beredskapssituasjon på en tydelig måte.
 • At kommunen skal gjøres vesentlig mindre sårbar for bortfall av elektronisk kommunikasjon, digitale angrep, legemiddelmangel, bortfall av kraftforsyning, smitte og pandemier og atomulykker
 • At kommunen sammen med sivilforsvaret jevnlig gjennomfører en gjennomgang og testing av alle offentlige tilfluktsrom i kommunen for å kartlegge dekningsgrad, tilstand og kvalitet på rommene.
 • Arbeide for politi-, brann- og redningsetatens tilstedeværelse i vår kommune og samarbeide godt og øve jevnlig med etatene og nabokommunene om felles beredskapsmessige utfordringer.
 • At kommunen skal ha økt fokus på forebygging av konsekvensene av kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og eksplosive hendelser (CBRNE).
 • At kommunen til enhver tid har oversikt over beredskapslager for smittevernsutstyr og en plan for å dekke manglende behov for utstyr.
 • Bidra til at befolkningens egenberedskap styrkes gjennom opplysningsarbeid
 • At kommunen gjør regelmessig risikovurdering av vannforsyningssikkerheten og holder sikkerheten på et høyt nivå.
 • At kommunen fortsetter sitt systematiske arbeid med å sikre kommunens verdier mot naturskader.
 • Styrke samarbeidet med frivilligheten innenfor beredskapsfeltet.
 • Sørge for at kommunen har lett tilgang til fossildrevne kjøretøy i situasjoner der elektrifiserte kjøretøy ikke kan benyttes.
 • Arbeide for og støtte opp om en statseid norsk legemiddel-, vaksine og beredskapsutstyrsproduksjon.
 • Tilrettelegge for et økt og aktivt jordbruk for å styrke selvforsyningsgraden.
 • Bidra til å styrke fagkompetansen på cybersikkerhet i kommunen.
 • Sikre at kommunen har oppdaterte sikkerhetskopier, som jevnlig blir testet.
 • Fortsette å jobbe for en god sikkerhetskultur blant alle kommunens ansatte.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Samfunnssikkerhet og beredskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker