Om Bærum Arbeiderparti

Bærum Arbeiderparti


Styret

  • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

  • Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet sikre mindre grupper, bærekraftige løsninger og en god skole

  • Et trygt og inkluderende Bærum hele livet

  • 1. Inntrodusere aktivitetsskole for å gi den neste generasjon bæringer den beste utdannelsen. 2. El-sykkel ordning og tilskuddsordning for varmepumper og solcellepanel for å sørge for at Bærum er Norges fremst kommune i klimakampen 3. Innføring av oslomodellen med krav om tariff og lærlinger for å bekjempe sosial dumping

  • Tobias Hangaard Linge

    Tobias er i økonomistudent på OsloMet og tidligere leder i AUF i Akershus og AUF i Viken. Han er Akershus Arbeiderpartis 7. kandidat ved stortingsvalget 2021.

  • Alle skal ha trygghet i hverdagen for helse, arbeid, bolig og likeverdig behandling uavhengig av kjønn, religion, hudfarge og seksuell legning.