Om Bærum Arbeiderparti

Bærum Arbeiderparti


Styret

  • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

  • Lina Parvizian

    Vi må jobbe for at barn, unge og eldre skal ha et sted de kan komme til for å føle tilhørighet. Vi må ha gode tilbud spredt rundt i kommunen og det er avgjørende med konkrete tiltak mot mobbing.

  • Et trygt og inkluderende Bærum hele livet

  • Nei til profitt i helsevesenet! Det er smart å være organisert!

  • Tobias Hangaard Linge

    Leder av Akershus AUF og er medlemsansvarlig i styret i Bærum Arbeiderparti