Om Bærum Arbeiderparti

Bærum Arbeiderparti

Styret

  • Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 🌹 Med hjerte for kommunen vår ❤️

  • Bor og oppvokst i Bærum. Når Akershus fylkeskommune bruker milliarder på innkjøp må vi still krav som bidrar til et seriøst arbeidsliv, grønn omstilling og innovasjon.

  • Elly Helene Frogner

    Som mangeårig topptillitsvalgt er en av min hjertesaker å sørge for at flere tar fagutdanning og at det er nok og gode lærlingplasser. Vi trenger alle en rørlegger en gang!

  • Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet må sikre rettferdighet, bærekraftige løsninger og en god skole

  • Dagny Arnestad

    Klimautfordringene er det viktigste området vi må jobbe med, også i Bærum. Jeg vil ta med meg fra Gro Harlem Brundtland: "Tenke globalt og handle lokalt". Tilbud til eldre på fysisk aktivitet og helse må prioriteres høyere. Aktivitetssenter i lokalmiljøet med tilbud til ungdom og eldre som bor hjemme, målet er å bygge nettverk som styrker samhold og selvhjelp.