Om Bærum Arbeiderparti

Bærum Arbeiderparti


Styret

  • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

  • Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet sikre mindre grupper, bærekraftige løsninger og en god skole

  • Et trygt og inkluderende Bærum hele livet

  • Jeg er Arbeiderpartimedlem fordi jeg mener at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn, og at vi løser de store problemene best i fellesskap.

  • Tobias Hangaard Linge

    Tobias er i økonomistudent på OsloMet og tidligere leder i AUF i Akershus og AUF i Viken. Han er Akershus Arbeiderpartis 7. kandidat ved stortingsvalget 2021.

  • Elly er styremedlem i Bærum Arbeiderparti, og har mange år som topptillitsvalgt i NTL før hun ble pensjonist. Hun er Akershus Arbeiderpartis 13. kandidat ved stortingsvalget 2021.