Representant

Reidar Kleppe

Alle skal ha trygghet i hverdagen for helse, arbeid, bolig og likeverdig behandling uavhengig av kjønn, religion, hudfarge og seksuell legning.

Reidar Kleppe

Bli bedre kjent med Reidar Kleppe:

kommunestyregruppa 2019-2023

Kommunestyregruppa Bærum Arbeiderparti 2019-2023

Jeg sitter i kommunestyret for Bærum Arbeiderparti og er medlem av planutvalget.