Representant

Elisabeth Nesset

Vi trenger å bygge et bedre psykiatritilbud til mennesker som sliter i vår kommune, bygge boliger for ”folk flest” og utvikle en styrket skolehelsetjeneste hvor målet er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden.

Elisabeth Nesset
kommunestyregruppa 2019-2023

Mine hjertesaker er:

  • Et bedre psykiatritilbud til mennesker som sliter i vår kommune

  • Boliger for ”folk flest” - vi må bygge boliger som passer alle inntektsgrupper

  • En styrket skolehelsetjeneste hvor målet er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden

Jeg sitter i kommunestyret for Bærum Arbeiderparti og er fraksjonsleder for utvalget til Barn og unge.