Representant

Elisabeth Nesset

Jeg tror på fellesskapet som politisk løsning og vil jobbe for at alle barn og unge får en oppvekst preget av trygghet, inkluderende fellesskap og likeverdige muligheter til å realisere sine talenter og evner.

Elisabeth Nesset
kommunestyregruppa 2019-2023

Mine hjertesaker er:

  • Et bedre psykiatritilbud til mennesker som sliter i vår kommune

  • Boliger for ”folk flest” - vi må bygge boliger som passer alle inntektsgrupper

  • En styrket skolehelsetjeneste hvor målet er at fagpersonell skal være tilgjengelig i skoletiden

Jeg sitter i kommunestyret for Bærum Arbeiderparti og er fraksjonsleder for utvalget til Barn og unge.