Styremedlem

Dagny Arnestad

Dagny Arnestad

Klimautfordringene er det viktigste området vi må jobbe med, også i Bærum. Jeg vil ta med meg fra Gro Harlem Brundtland: "Tenke globalt og handle lokalt". Tilbud til eldre på fysisk aktivitet og helse må prioriteres høyere. Aktivitetssenter i lokalmiljøet med tilbud til ungdom og eldre som bor hjemme, målet er å bygge nettverk som styrker samhold og selvhjelp.