Bærum kan bedre

Ny energi for hele kommunen

Kjære Bæring 

Trygghet er viktigst hele livet. Ungene våre skal bli møtt med trygge voksenpersoner i en barnehage med nok folk på jobb i nærheten av der du bor. De fortjener en helhetlig skole som gir mestring og læring. Naturen skal fortsette å være en viktig lekeplass og deres besteforeldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp med hjelp og sykehjemsplass. 

Jeg er ordførerkandidat med et hjerte for Bærum og ønske om å bygge en inkluderende og god kommune for flere.

For å skape et bedre Bærum vil vi satse på:

Vår politikk på flere språk:

TRYGGHET - MULIGHETER - FELLESSKAP

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Bidra i dag!

Bli medlem
Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.