Thilde er klar, hun skal bli Bærums neste ordfører

En ordførerkandidat med hjerte for kommunen

Thilde forann rådhuset

Vi møter Thilde på Bekkestua, der hun nettopp har flyttet. Det ser ut til at vi forstyrrer i kjøkkenbygging: 

«Dere er ikke de første som lurer på om noe maling faktisk også ender opp på veggen, ikke bare på genseren min,» ler Børsum før hun ivrig forklarer hvordan man unngår at sparkelstøv ender overalt. Hun påstår også at de nedmalte klærne er blitt slik etter mange prosjekter opp gjennom. 

Thilde på kjøkken

Børsum tok en pause fra arbeider med å bygge kjøkken på Bekkestua, for å slå av en prat.  

«Jeg liker å arbeide praktisk. Det er godt å kunne se konkrete resultater av eget arbeid. Det har familie lagt merke til at jeg liker så 30-års gaven ble kappsag,» forteller hun. 

Børsum er ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti ved lokalvalget i september 2023. Hun har lang erfaring fra arbeid med nasjonal politikk opp mot storting og regjering, og begir seg ut med ny energi på lokalpolitikken denne gangen.  

«Mye politikk lages ved skrivebordet. Men jeg har et praktisk hode. Jeg liker å se resultater og møte de som berøres. Det er så utrolig viktig å vite at gode intensjoner bak politikken vi vedtar faktisk fungerer slik i praksis,» sier Børsum. 

Det siste året har Thilde Marie Børsum ledet arbeidet med å skrive det politiske programmet som Bærum Arbeiderparti tar med seg inn i dette valget. Det har vært omfattende runder med høringer, møter og samråd med mange organisasjoner i kommunen. 

«Jeg har møtt frivillige lag, bedrifter, næringsliv, idrett, foreldre og lærere som alle har et stort engasjement for kommunen vår. Mange lever gode liv i Bærum, nettopp takket være innsatsen deres. Dette er grunnmuren i vårt sterke fellesskap. Men de har, sammen med meg, større ambisjoner,» forteller Børsum. 

Faktaboks

Navn: Thilde Marie Børsum 

Alder: 32 

Rolle: Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 

Bosted: Bekkestua 

Fun fact: Broderer egen bunad. Den er langt fra ferdig. 

Arbeidserfaring: Min første jobb var som miljøarbeider for kommunen i et bofellesskap for voksne med funksjonshemming. Senere jobbet jeg for Kreftforeningen med å styrke oppfølgingen og samtaletilbudet til kreftpasienter. Nå er jeg så heldig at jeg får drive med politikk for fullt. 

Børsum snakker mye om hvor glad hun er i kommunen sin. 

«Jeg er født og oppvokst her. Jeg lærte å stå på ski og telte i marka på Fossum. Jeg fikk min første jobb i Sandvika, og nå vil jeg stifte familie her på Bekkestua. Det er mitt Bærum. Jeg ønsker at flere skal oppleve en fin oppvekst her,» sier Børsum. 

Thilde som liten
Thide blir valgt
Tre gnerasjoner på landsmøte

Thilde er vokst opp i en familie med høy temperatur rundt middagsbordet. Engasjement og endringsvilje har hun tatt med seg videre. Men hun ble først aktiv i politikk i voksen alder. 

«Jeg var opptatt av å komme meg raskt ut i arbeid. Det har gitt meg mange år i arbeidslivet hvor jeg har jobbet med å påvirke politikk og utvikle gode tilbud nært der folk bor,» forteller Børsum. 

Børsum kommer fra arbeid i Kreftforeningen, Stortingets forsvars- og utenrikskomite, samt Arbeiderpartiets historiske hovedkontor på Youngtorget. Mens hennes første jobb var i kommunen i en bolig for voksne multifunksjonshemmede. 

«Det var et fantastisk sted å jobbe, spesielt på grunn av de fine menneskene som bodde der,» kan Børsum fortelle. 

Børsum snakker engasjert om å være et talerør for de svakeste i samfunnet. Hun viser til at det er mange som blir påvirket av politikk og som har en hverdag som er helt avhengig av beslutningene, men som ofte ikke blir en del av de. 

«Det er derfor jeg liker å være tett på der ut, og jeg kommer til å fortsette å jobbe etter den metoden,» sier Børsum om arbeidet som også står foran henne. 

Det er ikke første gang hun tar på seg lederansvar. Stort sett alle steder Børsum engasjerer seg blir hun tiltenkt store oppgaver. Det krever tempo i hverdagen og vi ser at ordførerkandidaten sitter lite stille. Det trives hun med. 

«Laget rundt er viktig. Det hjelper ikke å være én sterk leder hvis du ikke har folk med deg. Det må komme først. Å spille andre gode og skape resultater sammen er det mest givende,» kan Børsum fortelle. 

Thilde med laget 1
Thilde med laget 2
Thilde med laget 3

Børsum snakker varmt om hele laget som stiller på liste til Bærum Arbeiderparti. Her fra noen av mange felles valgkampaksjoner.

Hun forteller videre om hvor viktig det har vært å være en del av en stor arbeidsplass. Å arbeide mot et felles mål mener hun gir mening, og det å ha en jobb å gå til er en viktig nøkkel for å løse mange av samfunnets utfordringer. 

«Foreldrene mine har begge startet og bygget opp sin egen arbeidsplass. Det krever hardt arbeid og det har vært mye usikkerhet opp gjennom. Mange små bedrifter holder hjulene i gang og endrer hverdagen til folk. Det har jeg stor respekt for. Jeg er rett og slett veldig stolte av dem,» sier Børsum. 

Børsum snakker mye om de mange fine menneskene hun har hatt rundt seg. Engasjerte lærere i skolen og besteforeldre som nærmeste nabo. Hun mener dette er symbolet på de store og små fellesskap som vi alle er avhengig av for trygghet. 

«En god oppvekst varer livet ut, men kun hvis vi tar på alvor behovet for trygghet i alle livets faser. Fra barnehage og skole, til arbeidsplass og familie. Vi må bygge en sterk grunnmur som flere kan lene seg på,» sier hun. 

Børsum deler sine bekymringer for det hun beskriver som kortsiktig politikk. Raske besparelser, men som over tid vil koste samfunnet stort. Hun nevner flere saker; Bærum mangler flere hundre barnehageplasser og ligger på bunn i landet på antallet fagfolk som jobber der. Bærum er en av kommunene som bruker minst kroner per elev, og det kuttes i skolebibliotekene. 4 av 5 som trenger sykehjemsplass har demens. Men det er ikke nok sykehjemsplasser for dem.

«Disse kuttene er kortsiktig innsparing, men koster oss dyrt når køene vokser. Vi må ta ansvar og snu dette. Noe av det viktigste for meg fremover blir å sikre at de som bor i Bærum får en barnehageplass eller sykehjemsplass når de faktisk trenger det,» sier Børsum. 

Hun snakker engasjert om alle barna som skal vokse opp i Bærum. Hvordan kommunene er med på hvert steg og har et oppdrag om å stille opp for ungene. Det er liten tvil om at skole er Børsum sin hjertesak.  

«Vi må styrke laget rundt eleven, men også læreren. Det betyr skoleledere med bedre rammer, assistenter som jobber fulltid, og flere helesykepleiere og miljøterapeuter. Jeg ønsker å skape en helhetlig skoledag med mer hjelp til å bli ferdig med leksene på skolen, hvor fysisk aktivitet blir en del av verktøykassen og gode matopplevelser gir mette unger klare for å lære. Dessuten er vi glade i skolebyggene våre og vil ha vaktmestre tilstede på alle skoler,» avslutter hun med. 

Det er såre vanskelig å få henne til å stoppe når hun først starter på dette temaet. Men leserne er vel fortsatt mest nysgjerrig på er hvordan hun unngår sparkelstøv overalt? 

«Det er som ordførerjobben. Det er hardt arbeid. Og den oppgaven er jeg klar for,» smiler Thilde lurt. 

Bærum kan bedre - våre prioriteringer

En trygg og nær barnehage. 

Vi trenger flere folk på jobb i barnehagene gjennom hele åpningstiden. Vi vil innføre løpende barnehageopptak nå!

Styrke laget rundt eleven, og gi læreren mulighet til å være lærer.

Elevene våre fortjener en helhetlig skolehverdag med læring og mestring. Vi vil redusere bruken av skjerm, styrke skolebibliotekene og sikre at aktivitet, mat og leksehjelp blir en del av skolen. 

En trygg og verdig eldreomsorg

Vi vil ha 300 flere sykehjemsplasser og 100 flere fagfolk på jobb i pleie og omsorg. En verdig eldreomsorg handler om aktivitet og selvstendighet, samt hjelp når du trenger det.

Bærum skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass.

Vi vil at skolebarn og eldre skal møte ansatte de kjenner, fremfor innleide vikarer. Derfor skal alle i Bærum få tilbud om å jobbe i en hel fast stilling. 

Vi må tenke klima og miljø i alt vi gjør

Hele Bærum må inn i kollektivsone 1, vi må verne viktige naturområder nå og rydde opp i forurensingen av Oslofjorden.

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Thilde er klar, hun skal bli Bærums neste ordfører?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker