Tenke klima og miljø i alt vi gjør

Bærum kan bedre for vår natur og fremtid

Thilde ved Oslofjorden

Hele Bærum må inn i kollektivsone 1, vi må verne viktige naturområder nå og rydde opp i forurensingen av Oslofjorden.

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorden. Klima, miljø og natur skal være fundamentet og rammen for alle områder der vi utvikler politikk. Klimakrisen er synlig lokalt i Bærum. Siden 60-tallet har Bærum blitt 2,8 grader varmere og vi har mistet 83 snødager. Det krever handling – offensivt, men realistisk – også lokalt.

Vi må kutte minst 65% av utslipp i Bærum innen 2030. Det er Bærums klimamål som Arbeiderpartiet tok initiativ til og fikk støtte for. Det må bli enklere for oss som bor i Bærum å ta grønne valg. De siste fire årene har vi gjort buss, tog og bane billigere og sørget for flere avganger. Vi jobber for flere solcelletak, bygge mer sykkelvei og å restaurere mer natur som binder CO2. Sammen skal vi løse klimakrisen, og derfor vil vi tenke klima og miljø i alt vi gjør. 

Derfor vil vi:

  • rydde opp i forurensningen av Oslofjorden.

  • tilrettelegge for gjenbruk, deling og ombruk.

  • Arbeide for vern av områder med store naturverdier, som Engervannet, Tanumplatået, Løkkeåsen og Lysakerelven.

  • jobbe for enklere og billigere buss, tog og bane, samt få hele Bærum inn i sone 1.

  • at det skal stilles klima- og miljøkrav til alle kommunale innkjøp. 

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om Tenke klima og miljø i alt vi gjør?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker