En trygg og verdig eldreomsorg

Bærum kan bedre for våre eldre

Thilde og bestefar i samtale på sofa

Ordførerkandidat Thilde Børsum i samtale med bestefar Trond Johansen 

Vi skal investere 1,5 millioner mer i eldreomsorgen i Bærum, hver eneste uke. Det gir  300 flere sykehjemsplasser og 100 flere fagfolk på jobb. En verdig eldreomsorg handler om aktivitet og selvstendighet, samt hjelp når du trenger det.

Bærum har verdens beste ansatte i eldreomsorgen. De er dedikerte til yrket sitt og menneskene de hjelper. Det viktigste vi gjør fremover er å beholde disse fantastiske fagfolkene og gi dem det de fortjener, nemlig flere kollegaer. 

Bærum Arbeiderparti står for gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester gjennom hele livet. Kommunen skal sikre at tjenesten skaper en trygg ramme for livet. Da må det være riktig kompetanse og nok kapasitet. 

Derfor vil vi:

  • Satse og investere 1,5 millioner mer på eldreomsorgen i Bærum, hver eneste uke. 

  • bygge 300 flere sykehjemsplasser slik at du er trygg på å få sykehjemsplass når du trenger det.

  • ha 100 flere fagfolk på jobb i helse. 

  • Vi vil at våre eldste skal møte ansatte de kjenner, fremfor innleide vikarer. Derfor skal alle i Bærum få tilbud om å jobbe i en hel fast stilling. 

  • at det ikke er stoppeklokka som preger våre tjenester, men tid og tillit til å være fagpersoner. 

  • få på plass et eget pårørendesenter i Bærum for kurs, veiledning og informasjon 

  • Jobbe for en demensomsorg som møter brukerens behov og sikrer demente god omsorg og et sosialt felleskap

Er du enig med Bærum Arbeiderparti om En trygg og verdig eldreomsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker