For når du føler deg radikal

Månedsmail juni

God sommer

Kjære medlemmer av Bærum Arbeiderparti

Jeg kjenner på raseri, frustrasjon og avmakt når vi nok en gang opplever terror. Et angrep på våre holdninger, verdier og saker som vi har brukt generasjoner på å kjempe frem.

Det er et tankekors at Bærum, vår egen hjemkommune, nå har tapt fire liv til terror på norsk jord i moderne tid. 22. juli 2011, 10. august 2019 og nå 25. juni 2022.

Politiet har enda ikke avdekket motivet til gjerningsmannen. Men frykten er allerede etablert. Å verne om våre verdier og beskytte marginaliserte grupper, er ikke bare en oppgave for lovmyndighetene. Det er også en politisk oppgave. En personlig oppgave.

Der står vi skulder ved skulder. Sammen i kampen for å leve frie liv, elske den man vil og bevare vårt åpne og tolerante samfunn.

Sammen, kamerater. 

Invitasjon 120 års jubileet

I 1902 ble Østre Bærum Arbeiderparti startet opp, og året etter ble det etablert et Vestre Bærum Arbeiderparti. Altså markerer vi i år 120 år med Arbeiderpartiet i Bærum. Dette må feires!

Vi inviterer derfor til jubileumsfest på bærum kulturhus 04. september kl.14:00-16:00. Det blir et spennende program om vår fortid, nåtid og fremtid, med servering og kulturinnslag. Hold av datoen!

Etter det store arrangementet vil det legges opp til at vi samles for hygge og de gode samtalene.

Partiet vil alltid være summen av sine medlemmer, og vi ønsker at medlemmene skal få stor plass i jubileumsfeiring. For jubileet vil det lages et jubileumshefte som skal fortelle om Bærum Arbeiderpartis historie og hvem vi er, fortid-nåtid-framtid. I den forbindelse ønsker vi bidrag fra dere, medlemmene! Vi ønsker å få skriftlige bidrag på opptil 500 ord. Så sitter du på en morsom historie fra din tid i BAP, ønsker å skrive en kort tekst om hva sosialdemokrati betyr for deg eller hymne til sandvika folkets hus? 

Noen spørsmål å basere et skriftlig bidrag på :
- Hva var ditt første møte med Bærum Arbeiderparti?
-  Hvordan Bærum Arbeiderparti endret seg i tiden du har vært medlem?
- Har du noen gode historier fra BAP?
- Hvilken påvirkning vil du si at Bærum Ap har hatt i det norske samfunn?
- Hvordan ønsker du at Bærum Ap skal se ut i framtiden?

Send det til oss på [email protected] og/eller [email protected]. Vi vil ha dine bidrag!! 

22. juli markering

Fredag 22. juli 2022 samles til en markering ved 22. juli minnesmerket i Kjørboparken. Det vil bli kransenedleggelse og appell til minne om terrorangrepet 22. juli 2011.

Sted: Minnesmerket i Kjørboparken
Dato: 22. juli 2022
Tid: 16:00
Parkering: Sandvika Storsenter, eller ved politihuset.

Markeringen er åpen for alle. 

Nominasjon

Vi går mot et nytt valg og denne høsten skal vi sette sammen lista vi skal vinne valget på i 2023. Vi skal ha en liste med 51 navn, hvorav inntil 6 forhåndskumulerte. Vi ønsker en bred liste som viser hele mangfoldet vårt.

Vi har bedt partiavdelingene om å fremme forslag på kandidater, så dersom du ønsker å stille, eller vet om noen som burde stille; ta kontakt med din lokale partiavdeling, som du finner i denne linken, eller med komiteen direkte. Ta eventuelt kontakt på mail til nominasjonskomiteens leder Åsmund Aukrust på [email protected] Merk mailen; Nominasjon Bærum Arbeiderparti. Svarfristen er 1. september.

For mer infor om nominasjon trykk på denne linken.

Kvinnenettverksleder anbefaler også medlemmer å foreslå gode kvinnelige kandidater gjennom: hunborstille.arbeiderpartiet.no 

Programprosess 

For program er den viktigste datoen 14. november som er dato for representantskapet hvor vi skal vedta nytt program. Før det vil programmet sendes på høring så vær på utkikk etter en invitasjon til et medlemsmøte fra din partiavdeling for å diskutere og vedta innspill. Hvis du brenner inne med et forslag allerede, ikke nøl, sende det direkte til programkomiteen på [email protected] eller vår medlemsundersøkelse: https://forms.gle/medlemsundersokelse2022

For mer infor om programprosess trykk på denne linken.

Håper alle har en flott sommer og gleder oss til å se alle i august.

Solidarisk hilsen
Styret Bærum Arbeiderpartiet