Kunne du tenke deg å stille til valg?

Om nominasjonsprosess og hva det vil si å være kommunepolitiker

Om nominasjonsprosessen: 

Nominasjon er navnet på prosessen i Arbeiderpartiet for å velge en liste til kommunestyret. Resultatet av denne prosessen er at Bærum arbeiderparti vedtar sin liste til kommunevalget. Dette skjer i år på nominasjonsmøte 29.november. 

Noen ord fra leder av nominasjonskomiteen, Åsmund Aukrust:

- Denne høsten skal vi velge hvilket lag vi skal gå til valg med for kommunevalget i Bærum 2023. Nominasjonskomiteen til Bærum Arbeiderparti ble valgt på årsmøte til Bærum Arbeiderparti i februar. Arbeidet vårt starter rett over sommeren! Innen 1.september har partilagene frist for å komme med forslag på kandidater. Vi skal sette sammen et stort lag på over 50 listekandidater! Vårt mål er å få en mangfoldig liste med folk i forskjellig alder, bakgrunn og interesser. Vil du stille, eller vet om noen som burde stille er det bare å spille inn. Etter sommeren skal vi arbeide med utkast til liste – som vi så behandler på vårt nominasjonsmøte i slutten av november! Vi gleder oss til å velge et godt lag for Bærum Arbeiderparti!

Stortingskandidat Åsmund Aukrust foran steinvegg

Åsmund Aukrust, leder av nominasjonskomiteen

Om du har spørsmål rundt hvordan nominasjonsprosessen vil være i din partiavdeling, ta kontakt med din partiavdelingsleder: 

Haslum: Harald Trulsrud
Østre Bærum: Åsmund Aukrust
Bærums Verk og Lommedalen: Reidar Kleppe
Rykkinn og Kolsås: Olaf Andenæs
Skui og Tanum: Kari Aalerud
Sandvika: William Høie

Hva vil det si å være kommunepolitiker?

Det er mulig å påvirke samfunnsutviklingen av Bærum gjennom innsats som folkevalgt. Arbeiderpartiet respekteres for grundig og saklig argumentasjon, ansvarlighet og forutsigbarhet. Men dette krever et kontinuerlig politisk arbeid, med forankring i partiet og partiets program. Får man den tillit å bli folkevalgt, gjelder det for en fire-års-periode. For å kunne stille til valg i Bærum må du være bosatt i kommunen.

Står man på liste for Arbeiderparti er målet å bli fast medlem av kommunestyret, men i tillegg til kommunestyrerepresentanter trenger gruppen også varaer og personer til å være med i ulike utvalg. Ved å stå på listen kan man bli valgt til dette. 

Kalender for et kommunestyremedlem:


Kommunestyret

Det er møte i kommunestyret én kveld hver måned, primært onsdager med få unntak. Det er minst ett heldagsmøte i året, dette er for å vedta kommunebudsjettet og er seint på høsten. Dessuten gjerne et eller to heldagsseminarer på fredager i løpet av året. I utgangspunktet er det møteplikt for kommunestyremedlemmene, med mulighet om å søke permisjon.

Medlemmer av organet skal normalt få innkalling og saksliste med saksdokumenter senest slik at de har to helger til rådighet for å lese saksdokumentene. (I praksis betyr det en saksfrist på 10-14 dager før møtet). Saksliste og dokumenter gjøres tilgjengelig i kommunens elektroniske møteportal og på kommunens nettsider (innsynsløsningen).

Et par dager før kommunestyremøtet er det regelmessig forberedende kveldsmøte i partienes kommunestyregrupper. For Arbeiderpartiet er dette forberedende møtet på mandagen før kommunestyremøtet (på onsdag)
Arbeidet med forslaget til kommunebudsjettet krever mer:Etter at budsjettforslaget er lagt fram av kommunedirektøren, har kommunestyregruppa et budsjettseminar en fredag/lørdag i siste del av oktober. Deretter har kommunepartiet et eget kveldsmøte om dette.

Utvalg og andre kommunalpolitiske verv
Alle faste kommunestyremedlemmer, og noen varaer, sitter dessuten i minst et annet kommunalpolitisk organ.
Mellom kommunestyremøtene er det ofte møter i formannskapet (som er et slags ministyre).Dessuten har kommunen tre politiske hovedutvalg, som ofte møtes et par uker før kommunestyret. Videre har vi et planutvalg (hovedsakelig for reguleringssaker) som grovt sett har heldagsmøter annenhver uke.
For de som ikke før har sittet i kommunestyret, er det mest aktuelt å bli medlem av et hovedutvalg. Hovedutvalgene i Bærum Kommune er: Barn og Unge, Bistand og Omsorg og Miljø, Idrett og Kultur.

Det sier seg selv at man har satt seg inn i de sakene som skal behandles. Det tar gjerne minst en kveld i forkant. Medlemmer av organet skal normalt få innkalling og saksliste med saksdokumenter senest slik at de har to helger til rådighet for å lese saksdokumentene. (I praksis betyr det en saksfrist på 10-14 dager før møtet). Saksliste og dokumenter gjøres tilgjengelig i kommunens elektroniske møteportal og på kommunens nettsider (innsynsløsningen).

Forventet arbeidsmengde

Med utgangspunkt i de kommunale møtene i 2022 var oppdraget for en folkevalgt som ikke var medlem i formannskapet eller planutvalget omtrent slik:
Møtekvelder                             34
Heldagsmøte/-seminar         3-4
Forberedelseskvelder           22+

Dette innebærer i snitt et par kvelder hver av de ukene det er kommunale møter for disse folkevalgte, men litt varierende fra uke til uke.    

Som ombud og offentlig person må man dertil regne med å bruke tid til henvendelser og kommentarer fra privatpersoner, organisasjoner og presse.

I tillegg kommer å delta i partiets møter og valgkamp 

Særlig viktige er partiavdelingenes og kommunepartiet årsmøter tidlig på året, - kommunepartiets årsmøte er et heldagsmøte en lørdag. Også det nevnte budsjettmøtet er viktig for å forankre arbeidet i kommunestyret. Et annet eksempel kan vær skolepolitikk.

Dertil kommer diverse andre partimøter noen kvelder i løpet av året. Alltid spennende temaer, - og heldigvis ikke bare kommunepolitikk!

Ikke uventet regner partiet med at deres tillitsvalgte deltar aktivt i valgkampene hvert annet år.

Arealfoto av Sandvika og Rådhuset