Vi lager ny politikk for Bærum!

Kom med dine innspill til programarbeidet

Arbeidet med å lage Bærum Arbeiderparti sitt program for kommunestyreperioden 2023-2027, har startet!

For å lage et best mulig program for denne kommunen, ønsker vi i Bærum Arbeiderparti å høre hva innbyggerne trenger. Vi ønsker at flest mulig kommer sine innspill. Vi har fire måter du kan sende oss dine innspill: 

- Gå inn på dittforslag.no 
- Send inn forslag direkte til programkomiteen på epost:      [email protected]
- Fyll ut dette skjemaet, som inkluderer spørsmål på flere områder: https://forms.gle/medlemsundersokelse2022 
- Møt oss mens vi er ute på stand og fortell oss hva du mener!

Programmet skal vedtas av Bærum Arbeiderparti på et møte 14.november i år. Før dette er det valgt en programkomite som skal jobbe med å samle inn forslag og skrive utkast til programmet. Før programmet skal vedtas, vil det bli sendt ut på høring i løpet av høsten. 

Programkomiteen består av:

- Thilde Marie Børsum, leder
- Bjørn Lydersen
- Cathrine Chaffey
- William Høie
- Unni Elisabeth Tonning
- Reidar Kleppe
- Kirsti Margrethe Mortensen
- Kjell Maartmann-Moe
- Elisabeth Nesset
- Helene Borhaug

Programkomiteen i Bærum Arbeiderparti står foran Folkets Hus i Sandvika

Programkomiteen for Bærum Arbeiderparti

Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.