For når du føler deg radikal

Medlemsmail Juli

Sommerhilsen

Sommerhilsen fra kommunepartileder

Kamerater.

Takk for tålmodighet, engasjement og omstillingsevne det siste året. Det har ikke vært lett, men sammen har vi fått til gode fysiske og digitale samlinger, utviklet ny politikk og i partiprogrammet fikk vi gjennomslag for en mer offensiv arbeidslivs- og klimapolitikk.

Vi vokser, og jeg kan med glede fortelle at vi har ønsket velkommen nærmere 30 nye medlemmer i Bærum bare dette halvåret.

Fremover blir det valgkamp og hva hver og en av oss gjør de neste dagene blir avgjørende. Vi må vise naboer, venner, kollegaer og familie at Arbeiderpartiet tar vanlige folk sin hverdag på alvor, og at vi er klare for å stake ut en ny kurs for Norge!

Gode hilsener
Thilde Marie Børsum
Leder Bærum Arbeiderparti 

Sommerhilsen fra kommunestyregruppa 

Det har vært et aktivt halvår i kommunestyret, formannskap og utvalgene. Det er Davids kamp mot Goliat, men Arbeiderpartiet får stadig prikket inn poeng– og Høyre, Venstre og FrP stresser med splittelse stadig oftere. Vi står sterkt som det ledende partiet på venstresiden og viser at tydelig sosialdemokratisk politikk funker selv fra opposisjon. Nå gjelder det å få vist det til Bærumsvelgerne. Det er jobb nr. 1 for stortingsvalget 2021 og kommunevalget 2023.  

I klimastrategien lykkes vi og våre klimasamarbeidskamerater i SV og R med å få H med på å sette målet for klimagassreduksjonen til 65 % eller mer, innen 2030. Det er et realistisk mål å strekke seg etter og godt avstemt mot omverdens klimakamp. 

God sommer til alle partimedlemmer i Bærum Arbeiderparti fra alle oss i kommunestyregruppa!

Sees i valgkampen!
Vh Kjell

Sommerhilsen fra leder i valgkamputvalget

God sommer

Det er viktig at vi lader batteriene i sommer før vi setter i gang for fult i august. Om du har lyst til å bidra i sommer finnes det valgkampsaktiviteter du kan gjøre i løpet av juli, for eksempel gå en tur i AP-t-skjorten din, ha på deg solbriller fra Arbeiderparti, eller kommenter på innlegg på Facebook-siden til Bærum Arbeiderparti fra solstolen. Det viktigste vi gjør denne sommeren er å snakke positivt om partiet til alle vi møter, naboer, kollegaer og venner.

9.August sparker vi i gang valgkampen her i Bærum, og vi skal male kommunen rødt. Jeg gleder meg til å se alle frivillige - vi skal sammen ha det gøy, mens vi overbeviser velgere om at Norge trenger en ny regjering og en ny kurs. Les mer om hvordan du kan bidra i valgkampen her

Om du mangler AP-t-skjorte ta kontakt med meg eller din partiavdelingsleder, så fikser vi det

Solidarisk hilsen
Cathrine Chaffey
Leder valgkamputvalget