For når du føler deg radikal

Månedsmail Mai

Takk for en flott 1.mai, nå er det vårkampanje

Tusen takk til dere gode kamerater!

Jeg er fylt med engasjement og stor entusiasme etter at Folkets hus i Sandvika ble fylt til randen med festglade og kampklare partivenner til 1. mai frokost.

At vi måtte trekke til flere bord og stoler for å få nok plass til alle var innmari gøy. Vi er et stort lag og en ordentlig bra gjeng.

Vi har lagt bak oss 8 år med en høyreregjering som beskyttet de med mest fra før, foreslo kutt i formueskatten som en løsning på alle problemer, privatiserte velferden og svekket det organiserte arbeidslivet.

Nå har vi en ny rødgrønn regjering som ved hver anledning flytter makta tilbake til folket. Det er vårt prosjekt. Det er vår politikk.

Dette skal vi ut og snakke med folk om. Nå er det vårkampanje landet over 😊

De neste to ukene håper jeg vi sees på stands, marka-aksjoner og postkasseaksjoner. I tillegg blir det høy aktivitet på sosiale medier, lik og del gjerne.

På nasjonal kampanjedag 07.05 blir det stands fra kl.12:00 på:
- Bekkestua
- Sandvika
- Rykkinn senteret
- Bærums verk
- Østerås senteret

For mer info om aktivitet  i ditt område ta kontakt med din lokale partiavdeling. Kontakt info her

I tillegg inviterer: 

Partiavdeling Rykkinn Kolsås til medlemsmøte om strømpirser på rykkinn skole onsdag 04.05 kl.19:00. Link til nettside

Medlemsutvalget på en gåtur om Rykkinns historie. Du må møte opp ved Rykkinnsenteret, hovedinngangen, 30.mai klokken 12.00. Turen tar maks 1,5 timer med stopp underveis.
Historiker Bård Mostveit tar oss med til den øvre delen av Rykkinn og forteller om historien fra 1870-1970. Ingen påmelding, men fint om du gir et hint til Dagny Arnestad, 48261326 eller epost [email protected].

Solidarisk hilsen
Styret Bærum Arbeiderparti

Hilsen fra kommunestyregruppa

Kom mai du skjønne milde?

Bærum kommune fikk et ekstremt bra økonomisk resultat i 2021 - over 950 millioner i brutto resultat og 677 millioner mer enn budsjettert. Nå er det slik at Bærum kommune har hatt uventet knallgode økonomiske resultater i mange år. 

Arbeiderpartiet har i sine budsjetter fra 2016 lagt til grunn at høyresiden kjører for stramt. Vi får ikke gitt innbyggerne gode nok tjenester. Arbeiderpartiet er knalltydelig på at kommunen må øke grunnbemanningen og andelen hele, faste stillinger. Vi vil ha vikarpool med hele, faste stillinger. Skal kommunen vinne kampen om arbeidskraften må vi ha gode arbeidsmiljø, tid til videre- og etterutdanning, lærlingeplasser og praksisplasser til studentene, forskning og avvikshåndtering. Til det siste; Kommunestyret er rystet over hva våre ansatte innen PLO, helse- og omsorg og skolen er utsatt for av vold og trusler av brukere og elever. Økt grunnbemanning og hele faste stillinger - et arbeidsmiljø med tid og rom for avvikshåndtering er en viktig del av løsningen på dette problemkomplekset.

Se debatten i kommunestyret 27. april på kommune-TV om vold og trusler mot kommunens ansatte. Følg saken i BAUN og BIOM hhv 10. og 11. mai.

Hilsen
Kjell Maartmann-Moe
Kommunestyregruppeleder BAP