Arrangementer

Rykkinn og Kolsås inviterer: Medlemsmøte om energipolitikk

Strømpriser og energipolitikk

4. mai, kl. 19:00 — 21:00, Hauger skole
Rykkinn Kolsås på stand

«Hvordan få kontroll med høye strømpriser og Norges innflytelse på det europeiske kraftmarkedet som vi er med i ? «  


Vi i Rykkinn og Kolsås inviterer til åpent, politisk møte om strøm og strømpriser. Anders Lie Brenna (journalist med strøm som fagfelt) innleder med en politisk uavhengig og faglig analyse av strøm, strømpriser og energimarkedet. Tobias Linge (stortingsvararepresentant for Akershus Ap) kommer også, og vil fortelle om Arbeiderpartiets og regjeringens arbeid med saken.


Møtet vil være på personalrommet på Hauger ungdomsskole onsdag 4 mai fra klokken 19.00-21.00.  

Hauger skolevei 55, 1351 RUD

Møtet er åpent for medlemmer og alle interesserte.

Hjertelig Velkommen! Hilsen
Styret i Rykkinn og Kolsås partiavdeling av Bærum Arbeiderparti

Olaf Ivarsson Andenæs
leder