3 smilende mennesker

Vi vil ha høyspentkabelen i bakken nå!

Arbeiderpartiet vil jobbe for at nye høyspentkabler skal legges i kabler i bakken gjennom hele Bærum.

Oslo trenger mer strøm, derfor må høyspentkablene i Bærum byttes ut. Det er to alternativer, høyspentmaster eller kabling i bakke. NVE vedtok 30.08 at det skal bygges 38 meter høye strømmaster mellom Hamang og Smedstad. Dette er på tross av tverrpolitisk enighet i Bærum om at kabling i bakken ville vært bedre. Høyspentmastene vil være på høyde med en tolv etasjers boligblokk, og ramme flere tusen boliger i Bærum. Den 12 kilometer lange kraftlinjen vil gå gjennom et av landets mest tettbygde områder.

Arbeiderpartiet har sammen med de andre partiene i Bærum gått sterkt imot nye høyspentledninger i luftstrekk. Av hensyn til arealbruk, miljø, folkehelse, samfunnssikkerhet og estetikk mener vi det eneste akseptable er å føre strømmen i kabler i bakken

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust jobber på Stortinget for at kablene skal legges i bakken. Han har stilt følgende spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru: «Mener statsråden at de samfunnsmessige konsekvensene av høyspentledningen i luftspenn vs kabling i bakken gjennom tettbygd strøk er blitt tilstrekkelig vektlagt og hva er hennes svar til den tverrpolitiske enigheten i Bærum om at kabling gir vesentlig bedre totalløsning, gjennom det som er noen av Norges mest tettbebygde områder?»