Vi trenger flere lærlingeplasser

Det er stort behov i flere bransjer for faglært arbeidskraft, samtidig som mange unge sliter med å få lærlingeplass. Arbeiderpartiet mener derfor vi trenger klarere krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser.

original_1478639780_6765964


Budstikka 18.10.2016 
Ina Rangønes Libak, Bærum, fylkestingsmedlem, Arbeiderpartiet

Det er stort behov i flere bransjer for faglært arbeidskraft, samtidig som mange unge sliter med å få lærlingeplass. Arbeiderpartiet mener derfor vi trenger klarere krav til lærlinger ved offentlige anskaffelser.

Da hovedutvalget for utdanning i Akershus nylig sendte inn sitt høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets forslag om lærlinger ved offentlige anskaffelser, valgte Høyre og det borgerlige flertallet ikke å høre på det enstemmige innspillet fra yrkesopplæringsnemnda i Akershus, hvor både LO, NHO, Utdanningsforbundet og flere andre arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner er representert.

Når både arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene er enige om at vi trenger mer offensive krav for å få flere lærlingeplasser, synes vi i Arbeiderpartiet det er verdt å lytte.

Partene reagerer blant annet på at Kunnskapsdepartementet beskriver lærlinger som en byrde, og partene kommer med flere forslag til krav om lærlinger i alle ledd og fagopplæringstilbud til ufaglærte i bedriften.

Vi synes det er skuffende at Høyre ikke hører på partene i arbeidslivet i denne saken.

Arbeiderpartiet mener lærlinger er en gode måte for bedrifter å rekruttere arbeidskraft, og at krav om lærlinger på prosjekter er viktig for å styrke lærlingeordningen og at bidra til et seriøst og organisert arbeidsliv.