Se de «annerledes» jobbsøkerne som en berikelse

Innlegg i Budstikka av Kjersti Margrethe Mortensen

Samfunnet tjener 1 million kroner årlig for hver og en av oss som går fra å stå utenfor arbeidslivet til å få fast heltidsstilling.

Likevel står det altfor mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor greier vi ikke å inkludere enda flere når vi vet hvor utrolig viktig dette er for samfunnet og for den enkelte?

I TNS Gallups Helsepolitiske barometer for 2017 svarer ni av ti yrkesaktive at de er enige i at arbeid er helsefremmende. 

Vi vet at arbeid forebygger ensomhet, fremmer integrering og gir hver og en av oss mestringsglede, bedre helse, bedre selvfølelse og bedre livskvalitet. 

Arbeid gjør ungene våre stolte av mammaen og pappaen sin, arbeid gjør foreldrene våre stolte og litt mindre bekymret for sine unge håpefulle og arbeid gir sosial og økonomisk trygghet for den enkelte og for hele familien. 

Arbeid gir arbeidsglede, og er medisin for kropp og sjel for hver eneste en av oss, og for hele samfunnsmaskineriet. 

FAFO har i sin forskning vist at arbeidsgivere velger å ansette jobbsøkere som passer arbeidsplassens sosiale profil. 

Da er det kanskje ikke så rart at jobbsøkere med for eksempel funksjonsnedsettelse, og jobbsøkere med ikke-norsk bakgrunn sliter langt mer enn andre med å få en fot inn i arbeidslivet? 

Og har du for en periode vært ute av arbeidslivet, er det ikke ensbetydende med at du aldri vil fungere godt i jobbsammenheng. 

Arbeiderpartiet ønsker seg et arbeidsliv hvor alle som kan og vil stolt får utnytte sin arbeidsevne. Vi er svært bekymret for alle de som nå faller utenfor. 

Arbeiderpartiet ønsker seg arbeidsgivere som ønsker alle velkommen og et arbeidsliv hvor alle kan delta ut fra sine egne forutsetninger. 

Vi ønsker oss arbeidsgivere som tør og vil ta sjansen på å ansette nye medarbeidere som ikke er prikk like de andre som arbeider der fra før av. 

Vi ønsker oss arbeidsgivere som ser de «annerledes» jobbsøkerne som en berikelse fremfor en hemsko. 

Vi drømmer om et samfunn hvor arbeid til alle ses på som en berikelse også for Bærum kommune som arbeidsgiver og for næringslivet i Bærum. 

Om lag tre av ti i arbeidsfør alder står i dag utenfor arbeidslivet. Nav tilbyr støtte og hjelpemidler til arbeidsgivere, som er villige til å åpne dørene for folk som står på utsiden. 

Arba er en lokal arbeidsmarkedsbedrift med svært gode resultater når det gjelder å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. Arba gir mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid. 

Arbeiderpartiet mener det er helt nødvendig at Bærum kommune og det lokale næringslivet benytter seg av de eksisterende mulighetene til å bli rausere og mer inkluderende i sin arbeidsgiverpolitikk.

Våger Bærum kommune og det lokale næringslivet å ta utfordringen med å skape et rausere og mer inkluderende arbeidsliv for Bærums innbyggere?

Arbeiderpartiet har alltid vært, og skal alltid være, en garantist for et trygt, raust og inkluderende arbeidsliv. La oss løfte i flokk!

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 12. februar 2019