"Vi har blitt lurt!"

Daniel Walter mener at spørsmålstillingen i innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing er ledende. (Innlegg i Budstikka 14.05.16)

original_1478642868_2789898

Svigermor lot seg ikke lure da hun ble oppringt og spurt om sin mening om hvem Bærum helst bør slå seg sammen med. Nei takk, ingen av delene - Bærum bør bestå som egen kommune og uansett bør innbyggerne få et ord med i laget gjennom folkeavstemning. Det bør nevnes at den pensjonerte pedagogen jobbet som intervjuer for Statistisk Sentralbyrå under sosiologistudiet sitt. Hun vet derfor godt hva som er kritikkverdig ved innbyggerundersøkelsen til Bærum kommune. Det er hun ikke alene om.

Tvert imot har hele saken blitt en skikkelig fadese for dem som ønsker sammenslåing. Metodeprofessor Ottar Hellevik mener at spørsmålene i undersøkelsen er ledende. Det er meget alvorlig når en av de fremste ekspertene på fagområdet kommer fram til denne konklusjonen. Dette støtter opp om inntrykket som mange innbyggere i Bærum sitter igjen med.

En slik undersøkelse har ingen verdi. Jeg legger merke til at de færreste folkevalgte beslutningstakere i saken var kjent med at spørsmålene ble omrokert. Jeg reagerer på hvordan intervjuerne ble instruert ikke til å  stille spørsmål "om" kommunen bør slå seg sammen, men "hvem" den eventuelt bør slå seg sammen med. Undersøkelsen kan derfor ikke tolkes som annet enn et bestillingsverk for dem som ønsker kommunesammenslåing.

Sammenslåing har tydeligvis blitt et mål i seg selv, et mål som helliger midlene. Det er påfallende hvor raskt den langt mer seriøse spørreundersøkelsen i nabokommunen Asker  ble lagt til side av forhandlingsdelegasjonen som "bare en av flere ting" (Budstikka 11.mai) siden planene om "Stor-Asker" med Røyken og Hurum ble dårlig mottatt av Askers innbyggere.

Hele denne saken minner meg om dikteren Bertolt Brecht som rådet regjeringen til å oppløse folket og velge seg et nytt, når det ikke viste seg tilliten verdig.

Daniel Walter (Ap), statsviter og leder av Sandvika og omegn partiavdeling.