Vi glemmer aldri

Av Johannes Kiese og Lolav Abuzed, nestleder AUF i Akershus, leder Bærum AUF

I dag er det nøyaktig åtte år siden alt ble forandret. Åtte år etter at 77 mennesker mistet livet, 69 av dem på Utøya. Og blant dem, Margrethe Bøyum Kløven fra Bærum.

AUF-erne som var på Utøya i 2011, var der på ferie, for å lære, få nye venner og å forenes om alt de hadde til felles: troen på demokrati, frihet og mangfold.

For oss som fikk muligheten til å drive med politikk etter 2011, og alle de som fortsatte med å drive med politikk selv om de hadde opplevd noe av det verste et menneske kan oppleve, er de 69 som vi mistet på Utøya, en enorm motivasjon og inspirasjon. 

På den måten er de også med på å forme fremtiden. Vi som ble aktive i politikken etter terrorangrepet, lover å være dem vi mistet bevisst. Vi skal fortsette å snakke om dem, tenke på dem, savne dem og minne dem med ære og stolthet. 

Alle de som kommer etter oss, skal få vite hva de sto for og hva de utrettet. AUF skal fortsatt være et sted hvor ungdom i fellesskap kan kjempe for de verdiene som alle de vi mistet ble fratatt muligheten til.

For å kunne gjøre det, må vi anerkjenne tre ting. For det første, at terrorangrepet 22. juli er det verste som har funnet sted i norsk historie i fredstid.

For det andre, at terrorangrepet ikke var en naturkatastrofe, men et politisk motivert angrep på AUF og på Arbeiderpartiet. Ingenting var tilfeldig.

Til slutt, hvis vi virkelig mener at 22. juli aldri skal gjenta seg, er vi nødt til å ruste fremtidens generasjoner med informasjon. 

Vi lever i en tid hvor høyreekstreme stemmer og krefter vinner politisk makt, får viktige posisjoner og livnærer seg på å spre frykt og fremmedhat. Vi må vise alle barn og ungdommer som ikke har 22. juli ferskt i minne, at dette er realitet, men at det kan løses med politisk vilje.

Terroristens ønske om å skremme sterke, unge stemmer til taushet kan vi aldri la vinne frem.

Jeg, Johannes, har i ettertid innsett at jeg nok hadde litt vegring mot å engasjere meg og komme inn i AUF rett i etterkant. Jeg vet ikke hva som gjorde det. Men etter at jeg fire år senere ble aktiv i AUF, har det å tilbringe sommerleirer på Utøya og å bruke så mye tid jeg makter på og i AUF, blitt ubeskrivelig viktig for meg, i likhet med for vanvittig mange andre.

For når 77 mennesker ble drept av hat, hat som florerer og som i minnet om angrepene for åtte år siden kan føles så maktesløst og tungt, så skal vi aldri glemme Nelson Mandelas ord:

«Ingen er født til å hate en annen person på grunn av hudfarge eller bakgrunn eller religion. Folk må lære å hate, og hvis de kan lære å hate, kan de bli lært å elske. For kjærlighet kommer mer naturlig til hjertet enn dets motstykke.»

Innlegget ble også publisert i Budstikka 22. juli 2019