Verdenshavenes hovedkvarter

Innlegg i Budstikka av Kjell Maartmann-Moe

original_1478638893_9325376

For Arbeiderpartiet handler saken om et mulig verdenshavenes hovedkvarter på Fornebu om å være konstruktiv og åpen for nye muligheter for Bærum. 

Vi står midt oppe i store klima- og miljøproblemer både lokalt og globalt. Plast er én av mange miljøutfordringer i havet. Det blir stadig flere munner som skal mettes på kloden. Havet kan, godt forvaltet, bidra til å mette dem. Norge er en sjøfartsnasjon. 

Redaktør Kjersti Sortland tilskriver meg og Arbeiderpartiet synspunkter vi ikke har i kommentaren i Budstikka 11. oktober. Hun kan umulig ha lest korrespondansen jeg har hatt med journalisten som har saken.

Gjennom verdenshavenes hovedkvarter kan Bærum få et globalt ressurssenter for havforskning som kan bidra til løsninger av verdensomspennende klima-, miljø- og ressursutfordringer.

Det er ikke hver dag Bærum kommune får søknader om et verdenshavenes hovedkvarter på sitt bord. Det er klart vi må vurdere en slik søknad grundig og seriøst – uansett hvem søkeren er.

Og prosessen skal sikre en god høringsrunde, ikke minst for dem som bor på Fornebu og Lysaker i dag.

Og Arbeiderpartiet skal stille kritiske spørsmål, søke svar og ansvarliggjøre utbygger. Søker må dokumentere at innholdet i bygget blir reelt.

For Arbeiderpartiet er det også viktig at allmennheten er sikret adgang til toppetasjene og andre nivåer i bygget for all fremtid.

Så må det være tillatt å la seg begeistre over flott arkitektur, selv om vi skulle ende opp med å takke nei til selve bygget.

For Arbeiderpartiet er det nemlig ikke bygget, men innholdet som teller. Et ressurssenter for havforskning ved Fornebuporten passer godt tematisk i Subsea Valley. Sammen med et akvarium kan et verdenshavenes hovedkvarter gi økt turisme og skape entusiasme for Bærum lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ja, det finnes historier om store prosjekter som ikke har lyktes på Fornebu. Man har aldri noen garanti for at store visjoner skal gå i oppfyllelse.

Betyr det at vi nå og i fremtiden ikke skal vurdere grundig de mulighetene som bys?

Arbeiderpartiet har løftet frem temaet «Bærum i verden» i ulike sammenhenger og pekt på at vi står ved en skillevei.

Skal Bærum bli en sovende forstadskommune klemt mellom Oslo og Drammen, eller skal vi markere oss som en del av Norge og verdenssamfunnet?

Arbeiderpartiet mener det siste, og at det skal skje i samarbeid med innbyggerne i kommunen.

Vi skal gjøre vårt til at vi får en konstruktiv debatt og en grundig prosess i behandlingen av søknaden om et verdenshavenes hovedkvarter i Fornebuporten. 

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 12. oktober 2018