Vår nye kommunestyregruppe

For de aller fleste er dette gammelt nytt, men for ordens skyld presenteres den nye gruppen til Arbeiderpartiet i Bærum kommunestyre. Lenke til valgstyrets protokoll finner du under vedlegg.

original_1478641831_603319

Representanter:

1. Kjell Maartmann-Moe
2. Kari Brodin Seljelid
3. Lina Parvizian
4. Priyadharshini Prasath
5. Halvdan Skard
6. Gunnar Gussgard
7. Cathrine Chaffey
8. Marianne Isabel Rieber-Mohn
9. Odd Willy Lørstad
10.Håkon Bugten Hamnes

Vararepresentanter:

11. Elisabeth Nesset
12.Tone Kristin Grøv
13. Leif Sven Helmich Pedersen
14. Maj Berger Sæther
15. Daniel Mathias Walter
16. Svein Dyrhaug
17. Reidar Kleppe
18. Ingund Kaysan Schille
19. Jannicke Veum-Søhoel
20. Per Arne Nyberg
21. Marit Handal
22. Sissel Kristin Krabbesund
23. Harald Thomas Endresen