Uakseptable merkelapper

Innlegg i Budstikka av Leif Helmich Pedersen

Leif Helmich Pedersen, listekandiddat 2019

Listekandidat Leif Helmich Pedersen. Foto: Johannes Kiese.

Jeg vil ikke leve i et samfunn hvor vi klistrer merkelapper på folk. Under budsjettbehandlingen for 2019 viste gruppelederen i Høyre, Bjørn Røtnes, partiets rette jeg: Han delte befolkningen i to; de ansvarlige og de uansvarlige.

La meg slå det fast med en gang: Bjørn Røtnes’ uttalelser i kommunestyret er helt uakseptable. Det er likevel tilfredsstillende for oss i Bærum Arbeiderparti å fastslå at slike uttalelser illustrerer hvor stor forskjell det er på det styrende partiet i kommunen og opposisjonen.

Etter at Harald Sævareid (SV) hadde fremmet forslag om eiendomsskatt, svarte Høyres gruppeleder følgende:

«Representanten Sævareid inviterte til å være med på eiendomsskatt og det gir meg en utrolig glede å kunne få gjenta dette resonnementet om hva eiendomsskatt egentlig er. Det er en skatt på de som er så dumme at de har valgt å investere i en egen bolig i stedet for å bruke det på sydenturer, sprit, røyk eller tipping eller hva som helst annet.

Jo, fordi du har valgt å investere pengene dine i en bolig, av allerede beskattede penger, så skal du da altså ha gleden av å betale skatt hvert eneste år fordi du har vært så dum å bruke pengene dine på noe så unyttig som et sted å bo.

Ett resonnement kan jeg være enig med Sævareid i. De som vil ha eiendomsskatt kan stemme på SV, de som ikke vil ha eiendomsskatt kan stemme Høyre!»

Dette er ikke et innlegg for eller imot eiendomsskatt. Bærum Arbeiderparti sier tydelig nei til eiendomsskatt. Dette er et innlegg om hvordan en sentral leder i Høyre og i Bærum kommune deler inn befolkningen. Inndelingen er enkel og oversiktlig. De som har valgt å kjøpe seg en egen bolig. Og de som i stedet har valgt å «bruke det på sydenturer, sprit, røyk eller tipping». Det ironiske grepet han benytter bare understreker hvor stor avstand han mener det er mellom de ansvarlige og de uansvarlige.

De som ikke har kjøpt egen bolig må skylde seg selv. De har sløst bort penga. For Røtnes synes det vanskelig å tenke seg at svak familieøkonomi, sykdom, skilsmisse eller andre hendelser kan være årsaken.

Jeg kunne avslutte mitt innlegg her. Ordene sier det meste. Det er makthaverne i Bærum som taler.

Alle bør merke seg hvordan de betrakter dem som ikke har lyktes med å skaffe seg jordisk gods i form av egen bolig. Vi har dem som tar ansvar, og alle de andre, som er uansvarlige og sløsaktige.

Sitatet er et uttrykk for et uakseptabelt menneskesyn som står i skarp kontrast til det samfunnet jeg vil ha. Det er ikke de og vi, fattige mot rike, uansvarlige mot ansvarlige. Det er oss! Fordi vi tror på fellesskap og gode muligheter for alle.

Snart er det valg. Velgerne bør vurdere om det er ledere med et slikt menneske- og samfunnssyn som sikrer en god utvikling for oss som bor i kommunen.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 12. august 2019