Takk for strålende innsats

Kjære medlemmer. Tusen takk for aldeles strålende innsats i valgkampen !

Leder Gunnar Gussgard

Vi har aldri hatt så mange husbesøk, morgenaksjoner, ettermiddagsaksjoner, andre aksjoner, timer på stands, innlegg i Budstikka, innlegg på face-book og annen aktivitet på sosiale medier. Materiell har vært delt ut i postkasser, medlemmer meldte seg som listebærere og som sjåfører. Innsatsen har vært langvarig; fra våraksjonen til valglokalene stengte. Aktiviteten har vært intens, og mange har de siste ukene deltatt i valgkamp hver eneste dag. 

Takk til alle !

Så ble resultatet som det ble. Arbeiderpartiet gikk tilbake fra forrige valg. Tilbakegangen var mindre i Akershus, og i Bærum ligger vi omtrent som for forrige stortingsvalg. Jeg tolker resultatet i Bærum som om innsatsen her har gitt uttelling. I Stortinget er både regjeringspartiene blitt mindre og de fire samarbeidspartiene svekket. Vi får bruke dette som et grunnlag for å jobbe videre.

I bærumspolitikken kommer mange viktige saker som vi må ta ansvar for og som vi kan markere oss i. Valgkampen mot lokalvalget er neste etappe. Vi er godt rustet for den.

Velkommen til fortsatt godt samarbeid i god lagånd.

Med vennlig hilsen

Gunnar Gussgard

Leder