Takk for førsteklasses behandling!

Innlegg i Budstikka av Leif Helmich Pedersen

Leif Helmich Pedersen, listekandiddat 2019

Leif H. Pedersen er styremedlem i Bærum Arbeiderparti og listekandidat for Arbeiderpartiet. Foto: Johannes Kiese.

Etter siste legebesøk fikk jeg en sterk følelse av takknemlighet til den offentlige helsetjenesten. 

I løpet av en time ble jeg først undersøkt av min fastlege på Vøyenenga, sendt til Bærum sykehus for røntgen hvor jeg betalte egenandelen og ventet på min tur i fem minutter. Bildene ble tatt og noen minutter senere var jeg på vei til apoteket hvor legen hadde sendt inn en elektronisk resept.

Jeg er veldig imponert og takknemlig. Ikke bare på grunn av effektiviteten, men også på grunn av måten jeg ble møtt. Opplevelsen gav grobunn for en dypere refleksjon og takknemlighet. Ikke bare på grunn av denne positive opplevelsen. Men fordi en god offentlig helsetjeneste er en av de viktigste forutsetninger for et godt liv for alle mennesker. 

I Norge er vi alle sikret mange grunnleggende behov og verdier. Barnehage, felles skole og muligheten for å utdanne seg til det man vil bli, uavhengig av foreldrenes økonomi. I livets senere fase er vi i Bærum sikret sykehjemsplass med god kvalitet, når helsa svikter.

I de senere år har vi vært vitne til at de private aktørene blir flere og tilbyr et vidt spekter av helsetjenester. Dette er en ønsket utvikling fra den sittende regjering.

Vi i Arbeiderpartiet er bekymret for denne utviklingen. Vi mener det er viktig med en god offentlig helsetjeneste som er tilgjengelig for oss alle. Hvis kompetansen i vårt offentlige helsetilbud forsvinner over i private institusjoner vil miljøet og kompetansen i den offentlige helsetjenesten reduseres. 

Det blir vanskeligere for kommunene og sykehusene å fylle rollen som læringsinstans for fremtidige leger, sykepleiere og annet helsepersonell. 

Dårligere fellesskapsløsninger blir resultatet.

Arbeiderpartiet vil arbeide for gode offentlige helsetjenester. Alle skal ha rett til god offentlig helsetjeneste. 

Kilde: Innlegg ble publisert i Budstikka 22. mars 2019.