Solidaritet med folk i nød

Vi kjenner den nært, gjennom hjerteskjærende historier i media hver dag. Det gjør noe med oss. Vi vil ikke lukke øynene og snu oss bort, men hjelpe der vi kan.

Gunnar Gussgard

Vi kjenner den nært, gjennom hjerteskjærende historier i media hver dag.

Det gjør noe med oss. Vi vil ikke lukke øynene og snu oss bort, men hjelpe der vi kan.

Privatpersoner, spontant organiserte grupper, skoleklasser, idrettslag, menigheter, de store organisasjonene med flere viser i økende tempo at vi vil og kan bidra.

Bærum Arbeiderparti går allerede til valg på at vi skal ta imot de flyktningene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber Bærum kommune om.

I den rådende situasjonen vil Bærum Arbeiderparti være en pådriver for at kommunen tar imot minst så mange syriske flyktninger som staten ber oss om.

Staten må bidra med sin andel økonomisk, så skal kommunen bidra med sitt. Vi vil også være en pådriver for at den rike norske staten bidrar mer økonomisk til kommunene for at vi kan ta imot flyktninger på en verdig og god måte.

Bærum kommune er bra på integrering, og de som integreres bidrar positivt i kommunen vår.

Katastrofen i Syria kaller på det beste i oss. Vi hjelper i nærområdene, og det skal vi fortsette med.

Den norske Flyktninghjelpen er en av de største organisasjonene som er på plass der.

De og andre kan gjøre mer om det internasjonale samfunn bidrar med penger og kan opptre samlet for å legge press på de stridende partene slik at hjelpen kan komme frem.

Norge har gjort mye her, og bør gjøre mer. Vi hjelper til i Middelhavet hvor norske handelsfartøyer bistår dem i havsnød, og hvor Norge har en båt i den særskilte redningsstyrken der mannskapet hver dag gjør en fantastisk innsats.

Partiene på Stortinget (utenom Frp) er enige om at vi Norge skal ta imot (minst) 8.000 syriske kvoteflyktninger, og dette arbeidet er i gang i mange kommuner – også i Bærum.

Men flyktningstrømmen krever enda mer av oss. Vi må forvente at syriske flyktninger i langt større antall enn vi er vant med kommer til Norge.

Mange av dem er ressurssterke som kommer hit ved egen kraft. De trenger hjelp, men vil også bidra der de kommer.

Det sier seg selv at et rikt men dog lite land som Norge ikke kan ta imot alle verdens flyktninger. Dette er ikke noe å diskutere.

Det sier også seg selv at det er krevende for oss å integrere mange mennesker fra mange kulturer som er fremmede for hverandre.

Men det er også like selvsagt og udiskutabelt at alle norske borgere som har et sant hjertelag, ikke kan og ikke ønsker å slå hånden av dem som strekker ut en hånd i bønn om hjelp.

Mange i Bærum har vist stor hjertevarme og engasjert seg for flyktningene.

Befolkningen i Bærum utviser hver dag hele året stor dugnadsånd. Vi klarer denne dugnaden også.

Gunnar Gussgard,

leder i Bærum Arbeiderparti, kandidat nr. 5