Portrettbilde av en smilende lege. Foto: Øivind Haug

Skuffende behandling av jordmødrene

Innlegg i Budstikka av Kari Seljelid

Om Høyre verken vil høre på Jordmorforeningen eller Ap, så bør de lytte til sin samarbeidspartner i KrF.

Arbeiderpartiet har jobbet mye med sine budsjettforslag, og da er det skuffende bare å få vedtatt verbalforslag om «Livsglede for eldre», selv om saken er viktig for dem som får glede av flere aktiviteter og bedre tilbud.

Arbeiderpartiet vil at de som er i en sårbar situasjon og som trenger det mest, skal få hjelp og støtte. Tiltak for dem som sliter psykisk eller har rusproblemer har alltid opptatt oss og vi støtter opp om ulike lavterskeltilbud.

Villa Walle og andre tilbud får nå mer støtte, noe det er stor politisk enighet om. Kommunens rusforebyggende arbeid, samarbeidet med Frelsesarmeen og andre ideelle organisasjoner bør videreutvikles. Dette skaper sosiale møteplasser, ulike aktiviteter og gir gode fellesskap som motvirker ensomhet.

Arbeiderpartiets viktige forslag om flere jordmødre ved helsestasjonene ble dessverre nedstemt av flertallet slik Budstikka skriver. Kommunen trenger både helsesykepleiere og jordmødre. De utfyller hverandre, ikke erstatter hverandre. Vi stemte subsidiært for flertallets forslag om helsesykepleiere da vårt forslag falt, men det hjelper ikke på jordmorsituasjonen.

Vi står fast på at Bærum kommune må øke sin dekning av jordmødre. De er en viktig del av det helhetlige helsetilbudet for god kvinnehelse og ivaretar tilsyn med de nyfødte. Igjen takk til jordmorforeningen som har ropt kraftig varsku om for dårlig jordmordekning. Det er bekymringsfullt når bare 37 prosent får hjemmebesøk etter fødsel i dag, mens helsesykepleiernes besøksprosent er 95,6.

 Arbeiderpartiet ville styrke jordmordekningen med til sammen 7 millioner over fire år. Det ville hjelpe på bedre dekning ved helsestasjonene på Kolsås og Eiksmarka.

I 2018 fikk bare 496 av 1331 fødende fra Bærum hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn. Vi mener at jordmødrene aktivt må tilby alle fødende hjemmebesøk raskt så flere får hjemmebesøk av jordmor. Kommunen bør tydeligvis også diskutere plasseringen og fordelingen av jordmødrene ved helsestasjonene med Jordmorforeningen. Det er uakseptabelt at noen helsestasjoner har for lav jordmordekning.

Høyre svarte Arbeiderpartiet at det ikke er penger til flere jordmødrene nå. Det skyldes mer vilje enn realiteter. KrFs representant Aukrust sa seg enig med Arbeiderpartiet at god jordmordekning er viktig. 

Om Høyre verken vil høre på Jordmorforeningen eller Arbeiderpartiet, så bør de lytte til sin samarbeidspartner i KrF. Arbeiderpartiet vil utfordre Høyre til å være med på forbedring av jordmordekningen ved første anledning, nemlig når kommunestyret skal behandle Økonomimelding 1 i 2020. Det må da være i felles interesse å sørge for at Bærum kommune kan oppfylle nasjonale retningslinjer og imøtekomme kvinners behov både under svangerskapet og i barseltiden. 

Flertallet i Bærum kommunestyre må ta innover seg at kommunen tydeligvis har for få jordmødre til å løse alle oppgavene som tjenesten skal ivareta.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 16. desember

Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet, arkiv.