Seniorsentrene kurerer ensomhet

Innlegg i Budstikka av Lina Parvizian

original_1478638905_400482

Vi må styrke seniorsentrene fordi de eldre fortjener det. 

Det nærmer seg budsjettforhandlinger. Støtten til seniorsentrene må forsterkes. 

For mange eldre er dette selve livsnerven i hverdagen. Her har de ofte sitt eneste nettverk som gir dem mening i en ellers ensom hverdag.

Bærum Arbeiderparti vil gi mer støtte til seniorsentrene. Vi vil ha flere gode møteplasser for eldre.

Det er en sammenheng mellom god livskvalitet og verdige tilbud for de eldre. Dette er også en langsiktig investering i god helse blant borgere, fordi psyken påvirker den fysiske formen.

Med andre ord vil man bli mindre avhengig av hjelp for å klare seg hjemme. Men man vil trenge flere ressurser enn det man har i dag for sentrene, slik at ensomhetsstatistikken blant de eldre vil synke kraftig og livskvaliteten bli betydelig bedre.

Mennesker er sosiale vesener som ønsker å tilhøre en gruppe. Det har vært slik fra tidenes morgen: I jeger- og samlersamfunnet ga gruppen beskyttelse mot trusler, i jordbrukssamfunnet var det viktig å samle seg med de andre i bygda for en prat og, ikke minst, i det postmoderne samfunnet ønsker vi å bli venner med våre kollegaer eller skolekamerater.

Så blir man eldre og etter hvert pensjonist. Hvor skal man da finne arenaer som kan oppfylle det daglige, sosiale behovet?

Kollegaene er ikke dine kollegaer lenger. Skolekamerater er ikke lenger skolekamerater. De er alle blitt til noen man møtte ofte en gang før i tiden. Fortiden – det er den de nå er blitt en del av.

Forestill deg at du står opp om morgenen. Du setter på varmt vann, tar ut brødfjølen fra skuffen og begynner å skjære. Så smører du på litt smør og tar på noe ost. Deretter setter du deg hardt ned på stolen.

Og så sniker sakte denne tanken inn i ditt sinn: Du er ensom. Denne virkeligheten kunne vært annerledes dersom du hadde et seniorsenter i nærheten av deg som faktisk gir deg verdige, gode tilbud du – som et eldre menneske – har fortjent.

Du har krav på et nettverk og et verdifullt tilbud du kan gå til hver eneste dag.

Arbeiderpartiet setter seniorsentrene høyt oppe på vår prioriteringsliste, og vi ser betydningen de har for folkehelsen.

Vi vil derfor fortsette å jobbe hardt for at innbyggerne i Bærum skal få enda bedre møteplasser enn de vi har i dag, slik at når du står opp om morgenen og skal finne frem brødfjøla og sette på varmtvann, har du nok en dag å glede deg til som er fylt med innhold, mening og glede. 

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 17. oktober 2018 

Lina Parvizian (21) er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bærum og medlem av hovedutvalg for bistand og omsorg.