Sammen om Bærum Sykehus

OVER KOMMUNEGRENSEN: Marianne Riis Rasmussen og Kjell Maartmann-Moe fremmer samme forslag i Asker og Bærum kommunestyrer om tverrpolitisk samarbeid for å bevare fullverdige sykehus i distriktet.

original_1478642867_2110088

Sammen om sykehuset

Nytt utvalg. Arbeider-partiet i både Asker og Bærum er bekymret for tilbudet ved Bærum sykehus. Nå inviterer de alle politiske partier, i begge kommuner, til et felles sykehusutvalg.

OVER KOMMUNEGRENSEN: Marianne Riis Rasmussen og Kjell Maartmann-Moe fremmer samme forslag i Asker og Bærum kommunestyrer om tverrpolitisk samarbeid for å bevare fullverdige sykehus i distriktet.

Høyreordfører Lene Conradi i Asker ser ikke bort ifra at opposisjonen vil få med seg resten av kommunestyrene på forslaget.

Arbeiderpartiets Marianne Riis Rasmussen i Asker og Kjell Maartmann-Moe i Bærum viser til det vellykkede tverrpolitiske samarbeidet mellom kommunenes E18-utvalg som et forbilde for et lignende sykehusutvalg.

Aktualisert

De to foreslo et lignende utvalg under valgkampen, og saken er ytterligere aktualisert etter at helseforetaksdirektør Nils Fr. Wisløff i Vestre Viken på siste styremøte foreslo at foretaket dropper den planlagte Blakstad-utbyggingen.

– Konstruktivt forslag

– Skal vi gi våre innbyggere et godt helsetilbud i fremtiden, må de politiske partiene i Asker og Bærum gå sammen om dette, skriver de to.

De ber om en felles overordnet strategi for kommune- og spesialhelsetjenestene i distriktet.

– Vi må inn i forkant av prosessene før styret i Vestre Viken avgjør sakene. Min umiddelbare reaksjon er at dette er et konstruktivt forslag fra Ap. Og ved tverrpolitisk enighet står vi sterkere, sier Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Til tross for at Vestre Viken har forsikret at Bærum sykehus skal bestå, er hverken Venner av Bærum Sykehus eller lokalpolitikerne overbevist om helseforetakets hensikter.

– Vi er bekymret både for fordelingen av funksjoner mellom Bærum sykehus og det planlagte storsykehuset i Drammen, og nå også utviklingen av Blakstad, sier Conradi.

Ingen myndighet

Hennes første reaksjon er at forslaget fra Ap er vel verdt å diskutere på kommunestyremøtet.

– Problemet er at i denne saken har ikke kommunene noen formell myndighet. Vi bør gjenoppta samarbeidet mellom kommunene vi hadde på helsefronten. Og ha et samlet og koordinert politisk miljø som kan påvirke overfor staten, mener Conradi.

Interpellasjonen fra Riis Rasmussen kommer opp i Asker kommunestyre i dag.

Bærum kommunestyre har sin neste samling onsdag 18. november.

Dag Tufte