Regjeringen vil fjerne støtten til oppussing av sykehjem.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår å fjerne støtten som kommunene får til oppussing av utslitte sykehjem. Jonas Gahr Støre var i dag på Kolsåshjemmet bo og behandling som rammes av Regjeringens kuttforslag.

original

Bærum Kommune ønsker å pusse opp og bygge om Kolsåshjemmet til hjem for eldre psykisk utviklingshemmede. Jonas ble vist rundt av Morten Svarverud, Kommunalsjef - Pleie og omsorg, sammen med Arbeiderpartiets eldrepolitisk talsperson Tove Karoline Knutsen og kommunestyremedlem i Bærum Kari Seljelid. 

- Vi ber regjeringen snu på dette, det er feil politikk sier Støre.

- Og hvis regjeringen ikke gjør det, så skal vi gjøre det når vi kommer i regjering i 2017 fremholder Tove Karoline Knutsen.

[[https://www.facebook.com/jonasgahrstore/videos/10154776769374238]]

- Alle partiene i Bærum er enig om at Regjeringen må omgjøre sine planer, og det er flott at Jonas tar tak i dette og sier klart i fra avslutter Kari Seljelid.