På tide med fremtidens skole

Innlegg i Budstikka av William Høie

“Utdanning er det mektigste våpen som kan brukes til å endre fremtiden” sa Nelson Mandela. 

Norske barn går en fremtid i møte som i verste fall vil være langt mørkere enn den fortid vi kommer fra. Teknologi, samfunn og kultur vil kunne bli ugjenskennelige. Da er det viktigste vi kan gjøre å gi barna verktøy til å bruke denne utviklingen til sin egen og samfunnets fordel. Det gjøres gjennom å gi dem den beste utdannelsen, og den beste utdannelsen starter med den beste grunnskolen!

“Aktivitetsskole vil si at dagens ordning hvor skole og SFO er separat erstattes med et helhetlig tilbud. Dette tilbudet vil inneholde undervisning, et sunt måltid hver dag, en time fysisk aktivitet med læring og nærhet til naturen, en styrket skolehelsetjeneste, samt veiledning og støtte fra faglig utdannede lærere til å fullføre lekser på skolen” står det i Bærum Aps program for 2019-2023. 

Forslaget åpner for å se barnas utdannelse som en helhet, istedenfor at hvert fag og problem skal være separate. Ved å se helheten åpner vi for muligheter vi ikke har kunnet bruke før.

Det er for mange barn som i dag bruker all sin fritid gråtende ved kjøkkenbordet. Den nyeste løsningsmetoden i Algebra, verbformene i fremmedspråk, eller nynorsk diktanalyse virker umulig å løse. Samtidig står foreldrene over og klør seg i hodet, like forvirret som barnet. Denne situasjonen kunne vært unngått.

Barnet kunne vært på skolen å fått hjelp av lærere til å komme seg videre. Familien kunne så fått tiden tilbake. Tiden for barnet til lek og hvile, og tiden til familien til å være en familie. Politikere må ta folks tid på alvor, og det gjør Bærum Ap med dette forslaget.

Samfunnet står overfor et økende problem med psykiske problemer hos unge.

Samtidig har ikke skolehelsetjenesten midlene til å takle problemet. Et løft er mer enn nødvendig. Bærum Ap vil sørge for at den hjelpen elever trenger er på skolen. 

Ved å sikkre tilstedeværelse av både helsesøster og miljøterapaut på skolen skal alle elever uansett problem få hjelp. For lenge har vi snakket om psykiske problemer hos de unge uten å legge handling bak ordene. 

Flere barn føler at de ikke er gode på skolen. Barna mener altså ikke at de ikke er flinke i et eller to fag, sånn vil det alltid være, men at de ikke er flinke på skolen i det hele tatt. 

Barn uten noen form for mestringsfølelse i skolen vil miste motivasjonen. Det å henge etter blir en dom til å henge enda lengre etter. Målet må være at alle barn føler at de mestrer å være skoleelev. 

Bærums Aps forslag vil kanskje ikke løse alle utfordringen til barna, men det vil la oss begynne å gå i riktig retning. Målet skal være at alle barn skal oppleve mestringsfølelse i skolen. For når vi mestrer noe føler vi glede heller enn frustrasjon. 

Vi må skape barnas lidenskap for læring tidlig, for da vil den aldri slutte å gro.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 18. mars 2019.