Oppvekst i en fattig familie i Bærum

Innlegg i Budstikka av Lina Parvizian

I 2017 bodde 2.290 barn i Bærum i fattige familier. Det er 2.290 barn for mange. Er du så heldig å bo i en vanlig familie, kan det være vanskelig å se for seg at andre er fattige, og at det er så mange barn i Bærum som vokser opp i fattige familier.

«Fattig» defineres her som barn i husstander der inntekten er under 60 prosent av medianinntekten i Bærum, samt at brutto finanskapital er under grunnbeløpet (G) (Bufdir/SSB august 2019). 7,7 prosent av Bærums barn og unge vokser opp under fattige kår.

Barn i fattige familier må faktisk si nei til å være med venner på kino, fotballskole eller ferie fordi mor og far ikke har råd. Samtidig er det ingen hemmelighet at folk flest tjener godt i Bærum. Men det er når alle andre lever i overflod, at opplevelsen av å være fattig blir enda sterkere. Opplevd fattigdom kan gi opplevd utenforskap.

Bærum Arbeiderparti har en ambisiøs politikk på hvordan vi skal jobbe for muligheter til alle unge i kommunen.

Her er utdrag av vår politikk for å bidra til at barn og unge fra fattige familier i Bærum skal få like gode muligheter som andre barn og unge:

1) Sosialhjelpsmottagere med barn skal få barnetrygd utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelpen de mottar.

2) Heve grensen for å kunne få reduserte satser i barnehage og SFO.

3) Månedskort til unge til kollektivtransport skal koste kun 250 kroner. Det går Viken Ap til valg på. Prisen for månedskort betyr mer og mer, jo mindre penger du har. Billig månedskort for unge betyr derfor mye.

4) Kulturkort til barn og unge.

5) Unge skal kunne låne nødvendig utstyr til fritidsaktiviteter i utstyrsboder. Alle bør ha muligheten til å være med i idretten.

6) Fritidsstipendet styrkes. Ordningen hjelper de som ikke har råd til å betale medlemskontingent, utstyr og lisenser. I 2018 mottok 237 barn stipendet. Så langt i år har rundt 350 barn fått støtte, men nå er budsjettet på 1,2 millioner kroner brukt opp. Det betyr trolig at de som søker dette halvåret ikke får støtte, med mindre budsjettet økes. Ved å styrke ordningen sørger vi altså for at flere fattige barn kan delta på fritidsordninger.

På denne måten kan vi redusere opplevd fattigdom blant Bærums barn. Det er avgjørende for sikre, gode oppvekstvilkår for alle barn og unge i Bærum. Også for dem som blir født inn i fattige familier. Bærum Ap vil jobbe for at barn og unges muligheter til å lykkes i livet ikke er avhengig av størrelsen på mor og fars lommebok.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 5. september 2019