Lysinstallasjoner i et inngangsparti, glassvegger i bakgrunnen. Foto: Øivind Haug

Nyttårsbarnet Viken

Innlegg i Budstikka av fylkestingsrepresentant Are Helseth

Fra 1. januar er Viken Norges største fylke med 1,2 millioner innbyggere. Viken er skapt i strid. Et flertall på Stortinget ville slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud, mens partiene som var mot vant det første valget i det nye fylket. Vedtaket er fattet, nå er vi Viken, og for meg som politiker i Viken er oppgaven klar: 

Lage gode løsninger for alle innbyggere. 

Så ser jeg i mediene at opposisjonspartiene i Viken bruker tid på å spørre om hva Vikens fremtid skal være. Det bør vi politikere bruke lite tid på akkurat nå. Nå er vår oppgave å arbeide med gode løsninger for innbyggerne. Velgerne derimot står fritt til å bruke både tid og tanke på dette. Og velgerne bestemmer i denne saken som i andre saker. Velgerne skal første gang gi sitt svar ved stortingsvalget i 2021 og deretter ved hvert valg inn i evigheten.

Nye Viken er summen av Østfold, Akershus og Buskerud. Vi er både like og forskjellige. Likhetene dominerer, men det er også forskjeller som merkes i folks hverdag: geografi, infrastruktur og reiseavstander. Når vi går sammen oppdages små men viktige forskjeller som må ordnes, blant annet billettsystemene i kollektivtransporten, datasystemene, regelverket for TT-kort, organiseringen av tannhelsetjenesten og mye annet.

Viken fylke vil bli styrt på en ny måte. I de gamle fylkene fattet politikerne i fylkestingene vedtak og det var opp til de ansatte i fylkeskommunen å lede og iverksette vedtakene. I Viken blir det en modell som tilsvarer forholdet mellom storting og regjering. I Viken har Arbeiderpartiets Tonje Brenna fått et oppdrag fra fylkestinget som fylkesrådsleder og har dannet et fylkesråd bestående av politikere som vil lede hvert sitt område innen fylkeskommunens virksomhet. Det gir et tydelig politisk ansvar for både vedtakene og gjennomføringen.

Nye Viken er født i strid og vil fra første dag møte utfordringer. Fylkeskommunene trenger bedre bevilgninger enn regjeringen foreslår. Og Viken tilføres nye oppgaver uten full utgiftsdekning. Budsjettet for 2020 bygger på budsjetter fra de gamle fylkene og har ikke hatt en vanlig politisk behandling i Viken gjennom de politiske utvalgene. Administrasjonens budsjett viser økende utfordringer utover i perioden. Dette må håndteres ansvarlig. Hvordan vi prioriterer styres av politiske mål og verdier. For Arbeiderpartiet er det en avgjørende verdi at alle skal få del i de grunnleggende goder i samfunnet som for eksempel utdannelse og trygge liv. Da er fellesskapsløsninger et nødvendig virkemiddel.

Nye tider har nye utfordringer. Klimatrusselen er ikke ny. Men det er nå nesten alle ser den. Den vil kreve gode planer og løsninger som virker. Vi kan hver og en gjøre litt som individer, og vi må skape de store løsningene gjennom fellesskapet.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og fylkesrådet har i en plan med 50 punkter vist hvordan Viken steg for steg skal bli bedre på utdanning, samferdsel, miljø og mange andre saker som er viktige for innbyggerne. Det blir både rart og spennende å være et nytt fylke. Jeg håper du har lyst til å følge med i hva som skjer.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 2. januar 2020

Illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet, arkiv.