Møteplan for høsten 2016

original_1478639195_2077253

Møteplan høsten 2016

mandag 15. august styremøte

mandag 5.september medlemsmøte/rep.skapsmøte
NB: Møte om skolepolitikk med Trond Giske.

(mandag 29. august gruppemøte)

(onsdag 31. august kommunestyret)

mandag 12. september styremøte

(mandag 26. september gruppemøte)

(onsdag 28. september kommunestyret)

(høstferie i uke 40, 3..-9. oktober)

mandag 10. oktober styremøte + delegasjonsmøte

mandag 17.oktober medlemsmøte/rep.skapsmøte

(mandag 24. oktober gruppemøte)

(mandag 26. oktober kommunestyret)

mandag 7. november styremøte

mandag 14. november medlemsmøte/rep.skapsmøte

(mandag 21. november gruppemøte)

(onsdag 23. november kommunestyret)

mandag 28. november styremøte

(mandag 5. desember gruppemøte)

(onsdag 7. desember kommunestyret)

mandag 12. desember medlemsmøte