Møteplan - høsten 2018

Engasjer deg i programarbeidet frem mot kommunevalget!

Her er en oversikt over kommende møter og arrangementer i Bærum Arbeiderparti:

 • 20. august: Styremøte i Bærum Ap
 • 3. september: Gruppemøte før kommunestyremøtet
 • 5. september: Kommunestyremøte
 • 10. september: Styremøte i Bærum Ap
 • 17. september: Medlemsmøte og representantskapsmøte (eget arrangement kommer på nettsiden)
 • 24. september: Gruppemøte før kommunestyremøtet
 • 26. september: Kommunestyremøte
 • 8. oktober: Styremøte i Bærum Ap
 • 12.-13. oktober: Budsjettseminar i kommunestyregruppa
 • 15. oktober: Medlemsmøte og representantskapsmøte (eget arrangement kommer på nettsiden)
 • 22. oktober: Gruppemøte før kommunestyremøte
 • 24. oktober: Kommunestyremøte
 • 29. oktober: Styremøte i Bærum Ap
 • 5. november: Representantskapsmøte
 • 12. november: Styremøte i Bærum Ap
 • 19. november: Representantskapsmøte om program for neste kommunestyreperiode
 • 26. november: Gruppemøte før kommunestyremøte
 • 28. november: Kommunestyremøte
 • 3. desember: Gruppemøte før kommunestyremøte
 • 5. desember: Kommunestyremøte
 • 10. desember: Nominasjonsmøte med liste til kommune- og fylkestingsvalget 2019

Mer informasjon vil bli gitt i tilknytning til hvert enkelt medlemsmøte. 

Alle møter holdes i Folkets Hus i Sandvika, Skytterdalen 2.