Minneord om Ragnar Kristoffersen

Bærum Arbeiderparti har med sorg mottatt budskapet om Ragnar Kristoffersens bortgang

Ragnar Kristoffersen

Foto: Rune Bernhus

Gjennom 40 år i politikken satte Ragnar store spor. Han var en av de store pådriverne for byggingen av nye Ahus. Han var en overbevist sosialdemokrat og sto på også sist høst for å vinne valget i Lørenskog og Viken.

Ragnar ble folkevalgt for første gang i 1975, han var varaordfører i Lørenskog fra 1976 til 1985 og fylkesordfører i Akershus fra 1991 til 2003. 

Bærum Arbeiderparti takker Ragnar for hans handlekraft og  kamp for solidaritet og rettferdighet. 

Våre tanker går til Ragnars familie og venner.