For når du føler deg radikal

Medlemsmail oktober

Tilbake til medlemsaktivitet

Hilsen fra partistyret v/ Thilde Marie Børsum, leder BAP

Kjære Bærum Arbeiderparti

Etter halvannet år med digitale møter, to avlyste 1. mai-frokoster og en solid valgkamp under både gjenåpning og nedstegning – tar vi endelig hverdagen tilbake. Det betyr at vi kan puste mer liv i partiarbeidet igjen og finne tilbake til gode politiske diskusjoner rundt kaffekoppen.

Samtidig som forhandlingene ved Hurdalssjøen skrider fremover og vi venter i spenning på resultatet av en ny rødgrønn regjering, kan dere under finne en oversikt over møter du kan delta på i Bærum Arbeiderparti.


Hilsen fra kommunestyregruppa v/ Kjell Maartmann-Moe, kommunestyregruppeleder

Den gode valgkampen og regjeringsmakt til Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre som statsminister, gir en ekstra boost til kommunestyregruppa og det politiske arbeidet vi skal gjøre frem mot neste kommunevalg i 2023.

Onsdag 29. september la kommunedirektøren (KD) frem sitt forslag til Budsjett og økonomiplan for 2022-2025 (BØP). Det umiddelbare inntrykket er at det er økonomisk rom for å markere sosialdemokratisk politikk. Vi må slåss for god offentlig velferd på alle kommunale områder. I representantskapet 18. oktober kan du si din mening om hvor vi bør legge den økonomiske kursen for kommunen i 2022 og videre framover.

Nadderud idrettspark står på det politiske kartet i høst. Kommunestyregruppa har jobbet for en idrettspark og tidsmessig fotballstadion på Nadderud, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Nå skal det tas en beslutning. Her vil også medlemmene få mulighet til å si sin mening.

Arbeiderpartiet, SV og R fikk Høyre(!) med på en målsetting om reduksjon i direkte klimagassutslippene med 65 % eller mer (i forhold til 2009) innen 2030 da klimastrategien ble revidert. Bruk av kortreist stein fra tunneler til Fornebubanen og E18 til nye friluftsområder for allmennheten, er blant våre gode klimatiltak.  

Stikkord fra lokalpolitikken der Arbeiderpartiet markerer seg fordelaktig; lærernorm, svømmeundervisning, E18, Sandvika sjøfront, klimastrategi, massehåndtering, nye friluftsområder, høyspentmaster, heltid og faste stillinger. Se videoene på Facebook-siden til Bærum Arbeiderparti om temaene vi jobber for.                                                                                   

Arbeiderpartiet er stolte, men aldri fornøyde (fritt etter Tage Erlander). Nå er det Arbeiderpartiets tur til å styre Bærum!


Aktiviteter den kommende måned v/ Tobias Linge, medlemsansvarlig


Mandag 11.10 kl. 19:00-21:00 – Representantskap Nadderud Stadion
Sted: Sandvika Folkets hus 

Nadderud idrettspark kommer til politisk behandling i kommunestyrets organer i løpet av oktober 2021.

I den anledning ønsker styret å invitere medlemmer til et representantskap for å diskutere saken mandag 11. oktober klokken 19:00. Kommunen og ulike eksterne aktører vil innlede om saken, før vi går til generell debatt. Detaljert program blir publisert senere.


Torsdag 14.10 kl.19:00 - Sosialt med Sandvika og omegn

Sted: TBD

Sandvika og omegn partiavdeling inviterer til en sosial aften på et utested i Sandvika, hvor selvfølgelig alle medlemmer at Bærum Ap og andre interesserte er invitert.

Dette er en god mulighet til å møte venner fra Bærum Ap og snakke om regjeringsforhandlinger, innspill til kommunebudsjettet eller rett og slett hvordan det går på jobb og i livet generelt.


Mandag 18.10 kl. 19:00-21:00 – Representantskap budsjett 

Sted: Sandvika Folkets hus 

Høsten er tid for handlingsprogram i Bærum Kommune. Tradisjonen tro innkalles medlemmer i Bærum Arbeiderparti til et representantskap hvor kommunestyregruppa vil presentere sitt budsjettarbeid.

Sammen staker vi ut kursen for Arbeiderpartiet sine prioriteringer det kommende året. Gruppeleder Kjell Maartmann-Moe vil orientere om hovedtrekkene forslaget og fraksjonslederne supplerer om poster innenfor de respektive utvalg. Det vil deretter være åpent for debatt.


Torsdag 28.10 kl.19:00-21:00 – Nye medlemmer møte 

Sted: TBD

Vi ønsker å invitere alle både nye og gamle medlemmer av Bærum Arbeiderparti til et møte der du kan bli bedre kjent med partiet. Hvordan jobber vi, hvordan fungerer partiet, hvordan kan jeg bidra eller være aktiv i partiet er noen av temaene vi kommer innom.

Mer informasjon kommer, så hold av datoen!

Sneak peek for november: 11.11 – politisk pub SAVE THE DATE

Solidarisk hilsen
Styret Bærum Arbeiderparti
v/William Høie, sekretær