For når du føler deg radikal

Medlemsmail Mars

Hilsen fra styret

Kjære alle sammen.

Med pågangsmot, engasjement og mye motivasjon begir vi oss nå ut på et nytt politisk år i Bærum. Takk til alle partiavdelingene som fremmet gode politiske forslag til årsmøtet vårt 12. februar. Takk til alle som påtar seg ansvar ved å takke ja til tillitsverv. Takk for spennende debatt og gode vedtak. Og en spesiell takk fra meg som får lov å fortsette som leder av Bærum Arbeiderparti.

Etter et år med medlemsvekst, et imponerende valgresultat lokalt, samt både digital og fysisk aktivitet gleder vi oss til å bygge videre på dette inn i et år vi håper blir uten strenge restriksjoner. Da blir det nye debatter i Folkets Hus, politisk pub, sommeravslutning og vi krysser fingrene for vår tradisjonsrike 1. mai frokost.

Allerede neste tirsdag blir det fest på Bekkestua Bibliotek for å feire 8. mars, kvinnedagen. Kvinnekontakt i Bærum Ap inviterer sammen med LO, SV og Rødt til en hyggelig kveld med appeller, kulturelle innslag og feministquiz. Arrangementet finner du her.  

Så er det også sterkt urolige tider, og politikk er blitt livsviktig. Det føles viktigere enn på lenge å våge å ta et standpunkt. Ta del i et sterkere europeisk fellesskap som fordømmer Russlands krigshandlinger og støtte våre brødre og søstre som får livet snudd opp ned i Ukraina. Vår egen regjering sikrer at Norge stiller opp med humanitær bistand og militært utstyr som Ukraina har behov for, samtidig med restriksjoner som rammer Russland. Vår egen kommunestyregruppe har utfordrer ordføreren i Bærum. Les mer om det lenger ned.

Så begir vi oss ut på aktivitet og medlemsmøter i Bærum Arbeiderparti. Arrangementer og møter legges ut på facebook og på kommunepartiets nettsider.

Styret i Bærum Arbeiderparti har styremøte en gang i måneden. Om du ønsker at styret skal diskutere en spesiell sak, kan du sende tips til meg på: [email protected].


Hilsen fra kommunestyregruppa

Pandemi, strømpriser og russisk invasjon i Ukraina til tross; Lokalpolitikken går sin gang, og det er det viktig at den gjør! 

Mandag 28/2 hadde vi fysisk gruppemøte for første gang på lenge. Det blir mer schwung over diskusjonene, og alle er til stede på en helt annen måte enn når lyd og bilde «mutes». Skolebibliotekenes fremtid, kommuneplanens arealdel, gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom, ungdomshus på Kadettangen, kyststi, legevakta, sjøfronten i Sandvika, klima, miljø, natur og «Kabelen i bakken» jobbes det godt med i gruppa og sammen med kommunepartiet og stortingsrepresentantene våre. Det løftes i flokk!

Årsmøtet i Bærum Arbeiderparti har gitt kommunestyregruppa et vidt spekter av spennende tema å jobbe (videre) med: Snødeponering, rimeligere kollektivtransport, bedre tilbud til voksne med psykisk helse- og rusproblemer, kommunal innsamling av juletrær, møteplasser på Fornebu, klima, miljø og natur, bedre henteordning for husholdnings-avfall, trygg alderdom, boligpolitikk for vanlige folk og folkebadet Berger svømmehall for å nevne noen.

Jeg vil bare minne om at vi er i opposisjon i kommunestyret. Derfor kan det (av og til) ta litt lengre tid å drive sakene gjennom enn om vi er i posisjon! Det bør anspore oss alle til å legge grunnlaget for solid fremgang i kommunevalget til neste år og søke samarbeid med rød-grønne partier for å komme i posisjon. Et stort Arbeiderparti er en forutsetning for at det skal bli vellykket.


Hilsen
Styret og kommunestyregruppa i Bærum Arbeiderparti