For når du føler deg radikal

Månedsmail juni

Endelig Sommer!

Sommeravslutning og hagevandring 

Velkommen til sommeravslutning med Bærum Arbeiderparti. Vi er invitert til hagen til gruppeleder Kjell Maartmann-Moe. Kjell er ikke bare et politiske dyr, men er også kjent for sine grønne fingre. Kom for å bli kjent med de ulike plantene, metodene og organiseringen av hagen - og ikke minst avslutte et flott halvt år før sommeren. Det blir servert jordbær og iskrem.

Mandag 13. juni

19:30-20:15 - Vandring gjennom vekster og nye skudd i hagen

20:15-20:45 - Servering av jordbær, iskrem og forfriskninger på terrassen

21:00 - Avslutning

Adresse: Njords vei 10, 1344 Haslum

Parkering: Innfartsparkeringen på Avløs

Påmelding: [email protected]

Link til facebook: https://fb.me/e/2ogLMrRso


Hilsen fra kommunestyregruppa

Det er med beklagelse vi må konstatere at Oslo AP forsøker å kjøre omkamp om Fornebubanen, etter at de godtok forhandlingsresultatet med Viken i april.

I skrivende stund er det godt håp om at Oslo ikke sporer av dette avgjørende T-banestrekket – avgjørende for kollektivtrafikken i hele hovedstaden. Styreleder og undertegnede jobber tett med Viken fylkesråd for å «lande» en funksjonell Fornebubane for Bærum og Oslo – nå!

Arbeiderpartiet slåss for at Persillehagen på Rykkinn skal få fortsette driften. Bærum kommune sa opp avtalen med foreningen som drev parsellhagen, rett etter at et enstemmig kommunestyre 23. juni 2021 vedtok å bevilge Persillehagen permanent sommervann. Bakgrunnen for oppsigelsen er uklar. I skrivende stund ser det ut til at kommuneadministrasjonen vil inngå ny avtale. Parsellhagen har betydd og betyr mye for nærmiljøet og mange innvandrerfamilier på Rykkinn.

Vi har behandlet to viktige revisjonsrapporter fra  kontrollutvalget i kommunestyret. En omhandler meldte tilfeller av vold og trusler mot ansatte i Bærum kommune 2018 – 2020. Den viser stigende antall voldstilfeller og trusler mot ansatte i Bærum kommune. Det er over 4 tilfelle hvert døgn.

Den andre revisjonsrapporten tok for seg hvordan corona-pandemien ble håndtert fra januar 2020 frem mot 2022. Kriseledelsen i kommunen har gjennomgående greid å styre gjennom på en god måte, trass all usikkerheten om hvor smittsom viruset er. De 13 brukerne av Vallerhjemmet som omkom p.g.a. korona i starten av pandemien, glemmer ingen.

Arbeiderpartiet har i begge sakene pekt på betydningen av hele faste stillinger som et viktig grep for å forebygge vold og trusler og smittespredning. Pandemien har forhåpentlig sluppet taket for godt her i landet, men sikkert vet vi det ikke før til høsten / vinteren.

Men først vil vi uansett ha en god norsk sommer!


Sommerlige hilsener
Styret og kommunestyregruppa Bærum Ap

PS. Vedlagt finner dere godkjent protokoll, behandlede saker og vedtekter med vedtatte endringer fra årsmøte. Hvis du vil lese kun de vedtatte sakene, uten hvem de oversendes etc, kan du trykke her.