For når du føler deg radikal

Månedsmail April

Spennende tid og endelig vår

Hilsen fra styret

Kamerater

Våren nærmer seg og det betyr to ting. Vårkampanje og vår tradisjonsrike 1. mai.

Det vil bli invitert til 1. mai frokost på Folkets Hus i Sandvika med frokost, korps og appeller. Vi starter klokken 08:00. 1. mai faller i år på en søndag, så husk å notere det i kalenderen. Videre blir det tog, paroler og appeller i Asker sentrum. Mer informasjon kommer.

1.-15. mai blir det nasjonal vårkampanje med partiet. Dere vil se at partiet arbeider for å være synlig i pressen, tilstede på torg og stand, kombinert med digital kampanje. Vi håper mange vil være med på aksjoner gjennom perioden. Mer informasjon kommer.

Akershus Arbeiderparti inviterer også til møte på stortinget for nye og gamle medlemmer onsdag 06.04 kl.17:00. Hvis du ønsker å være med meld deg på ved å sende mail til [email protected] innen 04.04.

Medlemsutvalget jobber for å arrangere et møte uka etter påsken og vors-aktivitet opp mot 1.mai, så hold øynene åpne for invitasjon.

Jeg gleder meg stort vi igjen kan komme nærmere normalen i vårt partiarbeid.

Varme hilsener
Thilde Marie Børsum
Leder Bærum Arbeiderparti


Hilsen fra kommunestyregruppa 

Konsekvensene av krigen i Ukraina, den humanitære katastrofen og flyktningsituasjonen i Europa kommer til å prege lokalpolitikken fremover. Regjeringen mener det kan komme 35.000 flyktninger til Norge fra Ukraina i første omgang, men er åpne for opptil 100.000 flyktninger.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har nylig justert opp antallet flyktninger de ønsker Bærum kommune skal bosette i 2022 fra 65 til 350 flyktninger.  Bærum Arbeiderparti vil etterkomme IMDis ønsker om bosetting av flyktninger, og vi er med å holde dørene åpne for å øke tallet på bosettinger. Vi vil ikke sette noe tak på hvor mange flyktninger vi kan ta imot.

2022 er Frivillighetens år! Det er gledelig at hele bærumssamfunnet engasjerer seg i arbeidet for flyktningene. Frivilligheten kommer til å spille en stor rolle for hvordan flyktningene vil få det hos oss. De frivillige organisasjonene samarbeider med hverandre, med kommunen og har oversikt over hvor hjelpa trengs mest i hverdagen til flyktningene. Parallelt med flyktningsituasjonen går lokalpolitikken sin gang; Mot Arbeiderpartiets vilje, gjennomføres høyresidens kutt i skolebibliotekene i disse dager. Og det selv om det ikke foreligger noen klare overordnede føringer på hvordan skolebibliotekene i bærumsskolen skal bli i framtida. Utrolig uklokt og kortsiktig av H, FrP, V og KrF.

Arbeiderpartiet, R, MDG, SV og SP jobber sammen for mer sammenhengende sti langs kysten i Bærum. Andre saker som engasjerer oss er bærekraftig pleie- og omsorg, E18 og Sandvikas fremtid, møteplasser for innbyggerne generelt og Fornebu spesielt, og legevakta. 

Våre sosialdemokratiske verdier betyr så mye for en god,trygg, balansert og rettferdig utvikling i samfunnet og i verden. God påske og stor takk til de som skal holde hjulene i gang i ferien

Hilsen
Kjell Maartmann-Moe  
Kommunestyregruppeleder Bærum Ap