Leksehjelp til alle

Innlegg i Budstikka av Lina Parvizian

original_1478638905_400482

Kommunestyrerepresentant Lina Parvizian fra Bærum Ap

Alle fortjener god hjelp til leksene sine. Hvordan skal vi få det til? 

Etter mange år med Høyre-styre i Bærum, har vi ikke fått på plass det jeg som ung mener er essensielt for å lykkes på skolen, nemlig leksehjelp.

Leksehjelp er vitalt for at en skal klare de vanskelige oppgavene man får av læreren. Derfor er det viktig at lærerne som gir leksehjelpen, er kvalifiserte til det.

Leksehjelp kan hindre frustrerte mødre og fedre, som river seg i håret. For bare et par år siden gikk jeg på videregående, før jeg startet på universitet. Jeg husker godt da mamma skulle hjelpe meg med fransken. Jeg var frustrert over at hun intuitivt visste hva som var grammatisk riktig, uten begrunnelser, med endeløse unntak.

I ettertid har jeg forstått at det ikke er mamma jeg skal være sur på, men mangel på tilbud av leksehjelp. Foreldre skal være foreldre. Det er i skolen vi lærer best, med lærerne som gode hjelpere.

Med leksehjelp kan vi dessuten få oppklaringer i ting som er vanskelig. Lærene har nemlig ikke alltid tid til å hjelpe deg med det du slet med i timen.

Da jeg var Valler-elev, husker jeg at vi fikk et tilbud om «Matte med frukt» en time etter skolen, der mattelærerne på skolen var de som hjalp oss da vi sto fast. Flere av oss i klassen dro og fikk et stort utbytte.

Dessuten vil leksehjelp bidra til et mer rettferdig samfunn. Dine ferdigheter bør bestemme mer av dine karakterer på skolen enn dine foreldres utdanning.

At din mor tilfeldigvis ikke er statsviter, bør på ingen måte hemme dine muligheter for en god karakter i samfunnsfag.

Med leksehjelp kan også alle få et likere utgangspunkt til å få brukt sitt potensial. Høyres skolevisjon er dessverre ikke slik.

Bærum Arbeiderparti vil derimot benytte seg av sjansen til å innføre leksehjelp på alle skoler. Hvem fortjener vel ikke god, kvalifisert hjelp til leksene sine?

Man kan på den måten få en likere sjanse til å mestre en krevende skolehverdag. Først da får alle en lik mulighet.

Kilde: Innlegget ble publisert i Budstikka 8. februar 2019