Landsmøtet er nettopp avsluttet - det er 141 dager til valget.

Alle skal med. Alle skal gjøre sin plikt, slik at alle kan kreve sin rett. Arbeid for alle er jobb nummer en. Vi skal ta hele landet i bruk; by og land – hand i hand. Vi skal vise solidaritet og ta vårt ansvar i verden.

Gunnar Gussgard

Kjære medlemmer.

Landsmøtet er nettopp avsluttet - det er 141 dager til valget. Politikken er vedtatt og laget er på plass.

Alle skal med. Alle skal gjøre sin plikt, slik at alle kan kreve sin rett. Arbeid for alle er jobb nummer en. Vi skal ta hele landet i bruk; by og land – hand i hand. Vi skal vise solidaritet og ta vårt ansvar i verden.

Jonas sin landsmøtetale var en statsmann verdig. Den tok utgangspunkt i verdiene våre, var et oppgjør med dem som nå sitter i regjering og var tydelig på vårt alternativ; med klar retning og prioritering. (se talen og uttalelser fra landsmøtet her: https://www.arbeiderpartiet.no/arrangementer/landsmote/landsmote-2017/ )

Programmet er på plass: Arbeid til alle, en god skole for alle barn, trygg eldreomsorg og aktiv alderdom, en aktiv klimapolitikk. (Ekstra morsomt er det at prioriteringene som vi har gjort i Bærum Arbeiderparti om økt og tidlig innsats i skolen er blitt konkret, nasjonal arbeiderpartipolitikk.)

Nå skal politikken settes ut i livet. Første etappe er å vinne valget. Den etappen starter nå, og den er lang. Valgkampen er i gang. Den må vi gjøre sammen. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre sitt. Vi kalles til dugnad.

Våraksjonen gjennomføres nå i hele landet. Bærum Arbeiderparti har døraksjoner 27. april og 4. mai. Vi har stands – som alle andre partilag i landet – lørdag 13. mai.

Vi skal samles 1. mai, først frokost i Sandvika Folkets Hus og deretter til tog og politisk markering i Asker.

Vi skal skoleres og inspireres i egne samlinger.

Vi skal møte velgerne – og samles for å støtte hverandre – mange ganger på den lange etappen fram til en valgseier som ikke kommer av seg selv.

Landet trenger en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet. La oss bidra til å få det til. Sammen. Lykke til med oss.

Med hilsen

Gunnar Gussgard

Leder Bærum Arbeierparti