Økt bilbruk er en trussel

Maj Berger Sæther, vara til kommunestyret i Bærum Ap skriver i Budstikka

Maj Berger Sæther Bærum Ap, vara til kommunestyret

Maj Berger Sæther. Foto: Johannes Kiese.

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal forurensning. Miljøavtrykket fra bilen blir stadig større. Det er opp til oss selv å gjøre noe med det.

Vi har alle en jobb å gjøre for å minske biltrafikken i Bærum. Trafikken har endret seg merkbart de siste årene, til det verre. Jeg merker det ikke minst der jeg bor, langs Granåsen på Hosle, at det er mye tettere trafikk nå enn for noen år siden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at dette stemmer. I 2017 kjørte hver innbygger i Bærum i gjennomsnitt 422 kilometer mer enn i 2010, men i 2017 var vi omtrent 13 500 flere bæringer enn i 2010. Det blir nesten 6 millioner kjørte kilometer i 2017.

Det setter miljøavtrykk! Økt bilbruk er en trussel mot trafikksikkerheten og barna våre.

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal forurensing. Ofte kan vi flere steder føle et lokk med dårlig luft når vi ferdes utendørs, neppe bare langs Granåsen og i Østre Bærum, men mange steder i kommunen.

I rushtrafikken finnes det spesielt dårlig luft ved trafikknutepunktene våre. Alle bør minne seg selv på at det er akkurat da barna går til skoler og barnehager,

Ingen kan synes det er ok at de små puster inn denne forurensede luften!

Hvordan kan vi lette på lokket?

Kommunen har en plan som skal sørge for at andelen lavutslippsbiler øker til 30 prosent innen 2025. 

Bærum Arbeiderparti vil imidlertid ha kjappere tiltak. Vi skal nå et mål om 20 prosent reduksjon (fra 2008-nivå) i energiforbruk og utslipp av klimagasser fra egen virksomhet innen 2020. Dette skal skje gjennom bedre arealplanlegging, mindre bilbruk, bedre kollektivtransport, en miljøvennlig bilpark og mer sykling og gåing. Først da vil vi greie å redusere utslippene.

I vårt program for perioden 2019–2023 peker vi på flere konkrete tiltak for å minske utslipp og øke alternative transportmuligheter både for kommunens virksomheter og for folk flest.

For barna våre, for miljøet og for helsa vår er det avgjørende at flest mulig finner sin egen oppskrift på hvordan de kommer seg fra a til b. Vi er slett ikke tilhenger av å avskaffe bilen, men er sikre på at alle innbyggerne i Bærum i mange tilfeller heller kan velge buss, bane eller tog, eller bare gå og sykle, spesielt på korte turer i nærområdet. 

Uansett er vi avhengige av at vi alle spiller på samme lag. Vi har tro på at Bærums befolkning er noen skikkelig gode lagspillere!